Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Yhteiskunta // 14.11.2014

Innovoimalla Suomi ylös suosta

Maanpuolustuskurssit, huoltovarmuusyhteistyö ja perinteinen talkoohenki. Siinä meillä on vahvuuksia, joiden avulla selviämme vaikeistakin ajoista.

”Meillä suomalaisilla on erinomaiset lähtökohdat kaikenlaiselle yhteistyölle. Pieni maa, jossa kaikki tuntevat toisensa on meidän etumme”, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiComin toimitusjohtaja Reijo Svento sanoo.

Suomessa on kansainvälisesti poikkeuksellinen yhteistyötraditio: kilpailijat keskustelevat toimialan kehittämisestä keskenään ja julkisen sektorin toimijat ovat kiinteästi vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Sventon mielestä on hyvä, jos osaajat siirtyvät joustavasti yksityisen ja julkisen sektorin välillä – näin osaamista levitetään laajalti koko yhteiskuntaan.

Svento verkkoon

Reijo Svento.

Svento on vankka kehitysoptimisti.  Hän näkee Suomessa monia aloja, joilla voimme hyödyntää tietoteknistä osaamistamme ja olla maailmanluokan tekijöitä.

”Terveysteknologiassa, erityisesti omahoidon ja etäseurannan aluilla, meillä on paljon mahdollisuuksia. Siellä kohtaa olemassa olevat teknologiat, suomalainen osaaminen ja markkinoiden kysyntä. Terveydenhuolto ja seuranta voidaan keskittää koteihin ja sairaanhoito sairaaloihin.”

Innovaatioista bisnestä

FiCom lähti keväällä 2014 yhteistyössä alan yritysten kanssa kehittämään ict-innovaatioita synnyttävää kilpailua. Syntyi Innovaatioturnaus, jonka tulokset julkistettiin lokakuun lopussa. Vähintään yhtä tärkeä kuin lopputulokset oli matka maaliin.

”Kilpailu osoitti, kuinka hyvässä hengessä ja avoimesti ict-yritykset toimivat yhdessä. Tämä on tärkeää varsinkin nyt, kun haluamme kehittää yhdessä omaa toimialaa ja viedä Suomea eteenpäin”, Svento sanoo.

Suomessa on kansainvälisesti poikkeuksellinen yhteistyötraditio: kilpailijat keskustelevat toimialan kehittämisestä keskenään.

”Alun perin idea tuli HP:n toimitusjohtaja Mika Sarhimaalta, joka kertoi, että heillä oli suunniteltu innovaatiokilpailua omasta takaa. Yhdessä tulimme siihen tulokseen, että fiksumpaahan tässä on toimia yhdessä”, Svento muistelee.

Yhteys otettiin Innovaatiomestareihin , jolla oli jo valmiina turnausmuotoinen kolmivaiheinen kilpailuformaatti. Innovaatioturnauksen haasteet saatiin alan yrityksistä. HP, Microsoft, Elisa, Sonera, Finnet, Digita ja Ericsson asettivat kilpailijoille todellisen liiketoimintahaasteen, johon piti kehittää oivallinen uusi ratkaisu.

Ensivaiheessa kisaan ilmoittautui 380 ideaa. Ideat olivat avoimesti esillä ja kaikkien vapaasti kehitettäviä.

”Keskeinen ajatus oli se, että ideoita voitiin yhdistellä eikä kenelläkään ollut ideoihin ipr-oikeuksia.”

Ideasta liiketoimintaan

Ideoita lähti tuomaroimaan sponsoriyritysten valitsemat tuomarit, joista monet olivat käyttäjäorganisaatioista kuten Barona Areenalta ja valtiovarainministeriöstä. Kustakin haastelohkosta pääsi 2–3 ideaa kaksipäiväiseen turnaukseen. Siellä valmentajat ja tuomarit sparrasivat ideoita edelleen.

Ensimmäisellä kierroksella oli perusesittelyt, joissa kuvattiin ongelma ja ratkaisu. Palautteen perusteella innovoijat lähtivät kehittämään ideoitaan ja teknistä toteutusta yhdessä sparraajien kanssa.

”Ensimmäisen kilpailupäivän iltana semifinaalissa ideat esiteltiin tuomaristolle näyttelemällä”, Svento kertoo.

Kolmannella kierroksella ideoiden ympärille rakennettiin liiketoimintasuunnitelma, joka sisälsi muun muassa idean kaupallistamisen, tuotteistamisen sekä myynti- ja markkinointisuunnitelman. Tässä vaiheessa kustakin lohkosta valittiin paras idea finaaliin.

”Hienoista ideoista kehittyi parissa päivässä aivan valmiita liiketoimintatoteutuksia. Niitä on nyt lähdetty viemään eteenpäin sponsoriyrityksissä.”

Ensi helmikuussa yritysten edustajat kokoontuvat yhteen vaihtamaan ajatuksia kilpailusta ja ideoiden kehitystyöstä. Myöhemmin keväällä projektiryhmät kokoontuvat yhteen ja katsovat, kuinka ideat ovat jalostuneet aidoksi bisnekseksi.

Uusimmat Artikkelit