Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Yhteiskunta // 12.12.2014

Varmempaa sähköä kaikkialle Suomeen

Kun Fortum myi viime keväänä sähkönsiirtoverkkonsa kansainvälisille sijoittajille, syntyi Caruna, Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittynyt yritys. Caruna kehittää verkkojaan yhteensä yli sadalla miljoonalla eurolla vuodessa.

Tapani-myrsky vuonna 2011 sai päättäjät havahtumaan yhteiskunnan toimintavarmuuteen suurten valtakunnallisten myrskytuhojen jälkeen.

”Itsenäisenä sähköverkon kehittämiseen keskittyvänä yrityksenä meillä on suuri intressi parantaa huomattavasti suomalaista sähköverkkoa”, Carunan verkon kehitysjohtaja Sauli Antila sanoo. ”Tänä vuonna olemme muun muassa käynnistäneet 180 miljoonan euron verkonparannusohjelman seuraavalle kolmelle vuodelle koko verkkoalueellamme eri puolilla Suomea. Nämä investoinnit kohdistetaan erityisesti sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen.”

Antilalla on yli kymmenen vuoden kokemus sähköverkkojen kehittämisestä ensin Vattenfallilla ja sitten Fortumilla, jossa hän vastasi muun muassa verkon toimitusvarmuuden parantamiseen keskittyvästä kaksivuotisesta VahvaVerkko-hankkeesta. VahvaVerkko on hankkeena lähes valmis, mutta toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen keskeinen osa Antilan työsarkaa.

VahvaVerkko käynnistyi Fortumin aloitteesta keväällä 2012, edellisjoulun Tapani-myrskyn kokemusten pohjalta. Sen tavoitteena on ollut saada säävarman sähkönjakelun piiriin 90 000 sähköverkon asiakasta vuoden 2014 loppuun mennessä. Syyskuussa 2013 astui voimaan sähkömarkkinalain muutos toimintavarmuuden parantamiseksi, joka edellyttää muun muassa hankkeen kaltaisia muutoksia koko toimialalta.

Hanketta on viety eteenpäin muun muassa lisäämällä kaapelointia ja sähköjen palauttamista nopeuttavaa verkostoautomaatiota sekä kartoittamalla 3D-tekniikalla tehostetun raivauksen tarpeita sää- ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi.

Tuloksekasta työtä

Viime vuosien myrskyt herättivät suomalaiset ymmärtämän, kuinka paljon meillä on haavoittuvaa sähköverkkoa myös taajamissa.

”VahvaVerkko-hankkeessa päätimme keskittyä erityisesti taajamien säävarman sähkönsiirron parantamiseen. Parissa vuodessa olemme päässeet tilanteeseen, jossa taajamat selviävät myrskyistä huomattavasti aiempaa pienemmillä vaurioilla. Kun taajamat ovat paremmassa kunnossa, voimme keskittää ongelmatilanteissa korjaukset nopeammin myös haja-asutusalueille”, Antila sanoo.

Kun taajamiin kohdistetut parannushankkeet alkavat olla valmiina, on painopiste siirretty myös haja-asutusalueille.

Sauli Antila / Caruna

Sauli Antila

”Keskitämme huomiomme erityisesti sellaisille alueille, joissa investoinneilla saadaan paras asiakasvaikutus. Samalla otamme huomioon yhteiskunnan kannalta kriittisiä kohteita, kuten virve-verkon tukiasemia.”

Omistajat sitoutuneet

Verkkoyhtiöille toimintavarmuuden parantaminen on jatkuvaa työtä.  Se koskee Carunan lisäksi muitakin erityisesti haja-asutusalueella toimivia sähköyhtiöitä.

”Sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimukset edellyttävät, että verkon kehittämiseksi tehdään jatkuvia sen varmuutta parantavia investointeja. Uskoisin, että meillä investointivauhti tulee jopa kiihtymään.”

Carunan omistavat kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments ja Borealis Infrastructure, molemmat 40 prosentin osuudella, sekä suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva ja Elo yhteensä 20 prosentin osuudella.

Verkon kehittämiseksi tehdään jatkuvia investointeja. Investointivauhti tulee jopa kiihtymään.”

Suuret sijoittajat ovat kiinnostuneita investoimaan Suomen sähköverkkoon, Antila vakuuttaa.

”Omistajat ovat nähneet jo ostovaiheessa, että verkon ylläpito ja kehittäminen vaativat kasvavia investointeja. Carunan omistajat ovat vahvasti investointien takana ja haluavat kehittää jakelun toimintavarmuutta. Itsenäisenä yhtiönä kehitämme toimintaa puhtaasti sähkönsiirtoliiketoiminnan lähtökohdista."

 

Iso työllistäjä

Säävarmoihin sähköverkkoihin tehdyt investoinnit tuottavat sähkönsaannin huoltovarmuuden lisäksi työtä esimerkiksi suomalaisille sähkö- ja maanrakennusurakoitsijoille. Caruna työllistää oman 340 osaajansa lisäksi jatkuvasti vuodessa noin 1 500 henkilötyövuoden verran eri alojen ammattilaisia.

”Työllistämme sähkö- ja maanrakennusurakoitsijoita suhdanteista riippumatta. Sähköverkon toimintavarmuuden parantaminen on yhteiskunnallisesti merkittävä hanke, jolla on vaikutuksia sekä alueellisesti että kansantaloudellisesti”, sanoo Carunan Sauli Antila.

Caruna vastaa 640 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta muun muassa Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Koillismaalla. Sen verkon pituus on kaikkiaan noin 79 000 kilometriä.

Uusimmat Artikkelit