Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Virve // 17.12.2014

Sairaan hyvää hoitoa

Vaasan keskussairaalassa virve-puhelimien käyttöönotto oli vuosien puserrus. Nyt kaikki ovat tyytyväisiä, sillä virvet lisäsivät potilasturvallisuutta ja toivat työntekoon tehoa, nopeutta ja sujuvaa kommunikaatiota.

Vaasan keskussairaalan päivystys

Vaasalaisia valuu vaivoineen vastaanotolle. Komealla paikalla meren rannalla olevat keskussairaalan päivystyksen tilat ovat uudet ja modernit, työvälineet tätä päivää. Käyttöön on otettu myös virve-puhelimet, jotka parantavat hoitotyön laatua sekä tehostavat tiedonkulkua.

Alku oli kuitenkin hankalaa, virven käyttöönotto ei alkanut niin kuin piti.

”Laitteet olivat hallinnollisilla ihmisillä, johtajilla, johtavilla ylilääkäreillä, ylihoitajilla. Heillä ei ollut niille aitoa käyttöä ja todellista tarvetta, joten ne jäivät pakkauksiinsa pölyttymään”, kertoo sairaanhoitaja ja virve-vastuuhenkilö Auli Virtanen.

Sairaalan tilat suurenivat, kommunikointi vaikeutui ja käyttämättömistä laitteista maksettiin kuukausimaksuja. Virtanen turhautui. Hän halusi laitteet operatiiviseen käyttöön ja ryhtyi toimeen. Neuvoja hän sai päivytyspolin apulaisosastonhoitaja Tomas Bodmanilta, jolla oli aiempaa kokemusta virve-aluepääkäyttäjänä sekä TAYS:n aluepääkäyttäjä Kai Savonniemeltä ja TYKSin aluepääkäyttäjä Sirpa Pinomäeltä.

DSC_0128

”Kun virve-laitteet saatiin oikeille ihmisille operatiiviseen työhön, niiden edut tulivat nopeasti näkyviin”, sanoo Auli Virtanen.

Laitteet otettiin pois niiltä, jotka eivät niitä käyttäneet ja jaettiin sellaisille, jotka niitä oikeasti tarvitsevat – ennen kaikkea hoitajille.

”Aloin kouluttaa perusasioita: mitä nappia painetaan, miten puhutaan, miten odotetaan puhevuoroja. Puhuttiin myös lainsäädännöstä, koska virve on viranomaislaite.”

Kun ihmiset oppivat käyttämään puhelimia, kukaan ei enää pärjännyt ilman. Virve vähensi askeleita, säästi aikaa, sillä oli helppo kutsua apua sinne missä sitä milloinkin tarvitaan.

Tieto liikkuu nopeasti

Virve on tuonut nopeutta varsinkin päivystyksen toimintaan ja yhteistyöhön ambulanssien kanssa. Tieto kulkee reaaliaikaisesti ja mahdollistaa tilanteiden ennakoinnin paremmin kuin gsm-pohjaisilla puheluilla.

Ambulanssit antavat virven kautta jo tapahtumapaikalta – esimerkiksi liikenneonnettomuus – ennakkoilmoituksen traumapotilaan saapumisesta. Vammojen laadun perusteella päivystyksessä tehdään saman tien triage, potilaan luokittelu hoidon tarpeen ja kiireellisyyden suhteen.

Essi Latva-Korpela.

Sairaanhoitaja Essi Latva-Korpela ottaa päivystyksessä vastaan potilaita ja ilmoittaa triage-virven kautta, minne potilas jatkaa matkaansa. ”Minulla on ollut virve aina käytössä, ja joku muu tapa tuntuisi tosi työläälle. Virven kautta kaikki info menee hyvin eteenpäin.”

Tieto välitetään virven kautta yhtä aikaa muillekin, joita kriittisessä hoidossa mahdollisesti tarvitaan: ensihoitoon, röntgeniin, laboratorioon, leikkaussaliin, teholle ja sydänpäivystykseen. Kun potilas saapuu sairaalaan, tiimit ovat valmiina. Jos potilaan tila ambulanssissa muuttuu tai romahtaa, puheryhmässä tilanteen päivitys onnistuu nopeasti.

”Enää ei tarvitse soittaa mahdollisesti varattuihin numeroihin. Virven kautta saa heti yhteyden oikeisiin henkilöihin”, Virtanen sanoo.

Virve-puhelimien hyödyt näkyvät nyt selkeästi. Potilaiden vastaanotto on nopeutunut, koska vastassa on aina oikeat ihmiset. ”Kommunikaatio sekä potilaan sijoittaminen ja hoito on parantunut todella paljon. Virve korvaa myös noin 200 päivittäistä soittoa laboratorioon.”

DSC_0092

”Otan virvellä vastaan ennakoita ambulanssista, ja jos on tarve labralle tai ekg:lle, ne saadaan heti paikalle”, sanoo päivystyspolilla sairaanhoitaja Annina Rantala.

Turvallisuuden työkalu

Virve lisää muutakin turvallisuutta. Laitteet ovat käytössä sairaalan vartijoilla ja vahtimestareilla. Esimerkiksi automaattisen palohälytyksen tullen vahtimestari voi kommunikoida suoraan palolaitoksen johtavan esimiehen kanssa ja ohjata autot oikeaan paikkaan. Uhkaavissa väkivaltatilanteissa vartija on nopean virve-puhelun päässä – saman yhteyden päässä on tarvittaessa myös poliisi.

”Virve on yksinkertainen, toimintavarma työkalu häiriötilanteissa, se sopii kaiken yhteisen toiminnan turvaamiseen. Kaikilla on koko ajan samat tilannetiedot, myös poikkeustilanteissa, kuten sähkökatkon aikana”, sanoo sairaalan turvallisuuspäällikkö Timo Toivonen.

Juuri sähkökatko antoi lopullisen sysäyksen virven vakiintumiselle vuonna 2012.

”Sähkönjakelun häiriön takia kaikki silloiset dect-puhelimet kaatuivat, ei ollut puhelinyhteyttä mihinkään. Sen jälkeen sairaalan johto vaati, että sisäinen viestinkulku tuli varmistaa ja kaikkiin talon kriittisiin yksiköihin pitää saada virve-laitteet”, Auli Virtanen sanoo.

DSC_0123

”Virve-puhelimet ovat yksinkertaisia käyttää ja mahdollistavat ennakoinnin kaiken avuntarpeen suhteen”, sanovat turvallisuuspäällikkö Timo Toivonen ja vahtimestari Tapio Penjala.

Timo Toivoselle virven käyttöönotto on tuttua aiemmasta työpaikasta. ”Rajavartiostossa oli ihan samat haasteet. Aluksi kukaan ei ollut tekemisissä virven kanssa, mutta kun se saatiin käyttöön, siitä ei haluttu luopua.”

Virvet ovat käytössä myös sairaalan tekniikan puolella.  Jos tekniikka eli sähkö-, lvi- tai puhelinjärjestelmät eivät toimi, ei toimi koko sairaala.

Laitteita on Vaasan keskussairaalassa lähes sata. ”Tämä on ollut vuosien projekti, mutta nyt ne, jotka käyttävät virve-puhelimia, ovat tyytyväisiä. Ei työntekijöiltä saisi laitteita enää millään pois”, Auli Virtanen hymyilee.

Virve kehittyy kokemusten kautta

”Viime vuosina sosiaali- ja terveyssektorilla on otettu käyttöön paljon virven palveluja. Onnistuneet käyttöönotot ovat ruokkineet hyvää kierrettä”, sanoo virven valtakunnallinen SosTer-pääkäyttäjä Sirpa Forma Valvirasta.

Sairaaloissa onnistumiset tarkoittavat parempaa, ajantasaista tiedonkulkua läpi prosessien ja hoitoketjun. ”Usein sairaalan viestintä on perustunut gsm-verkolle tai sairaalan omille järjestelmille, mutta niissä on epävarmuutensa. Ongelmia on voinut tulla, jos kaupalliset verkot ovat tukossa tai sairaalan oma sähkönsyöttö on ollut ongelmissa.”

Virveä on otettu käyttöön muissakin sairaaloissa, mutta laajassa mittakaavassa pioneereja ovat Vaasan sekä Joensuun keskussairaalat. Tulevaisuuden näkymät sairaalakäytölle ovat hyvät, ja vaikka tiettyä yhdenmukaisuutta pitääkin noudattaa, palvelut ovat räätälöitävissä tarpeen mukaan.

”Erva-alueiden SosTer-aluepääkäyttäjät ovat ensimmäinen lenkki, kun suunnitellaan käyttöönottoa. He ovat apuna suunnittelussa, toteutuksessa, aikatauluissa ja puheryhmäarkkitehtuurissa – kaiken sen miettimisessä, mitä virven ominaisuuksia voidaan hyödyntää.”

Kehitystyö on jatkuvaa, ja Vaasan kaltaisten kokemusten kautta saadaan arvokasta tietoa.

”Tärkeää on juuri se tieto, mihin ihmiset kokevat saaneensa eniten apua. Me viranomaiset tiedämme, mitä ominaisuuksia virvessä on, mutta käytön tulee kuitenkin perustua käyttäjien tarpeeseen. Vain siten ne otetaan käyttöön.”

Sirpa Forma uskoo, että rakenteilla olevan sote-uudistuksen myötä tulee uusia ja erilaisia käyttötarpeita virvelle ja virven eri ominaisuuksia tultaneen hyödyntämään monin eri tavoin.

Potilas ja tiedot aina tallessa

Vaasan keskussairaalassa on käytössä Suomessa ainulaatuinen potilaslogistiikkajärjestelmä, joka osaltaan nopeuttaa päivystyspotilaiden hoitoprosessia ja lisää potilasturvallisuutta.

Sairaanhoitaja Mika Kangasmäki esittelee ruuduilta järjestelmää, jonka riveillä on iso määrä tietoa selkeästi värikoodattuna. ”Tänne kirjataan heti hoidon tarpeen syy sekä hoitaja ja lääkäri, jotka aloittavat hoidon. Näin kaikki näkevät, kuka on vastuussa mistäkin potilaasta.”

Järjestelmä kertoo, missä potilas on, mikä on triage-historia ja sen muutokset ja minkä erikoisalan potilas on kyseessä. Samaan järjestelmään kirjataan myös tieto siitä, onko potilas käynyt röntgenissä ja verikokeissa, ja ovatko tulokset valmiita katsottavaksi. Omassa kentässään on myös mahdollisuus lisätiedoille.

”Meillä on koko ajan tarkka tieto, missä vaiheessa hoito on menossa, eikä aikaa mene potilaan tai hänen tietojensa etsimiseen. Kuka tahansa hoitaja osaa antaa tietoja kaikista potilaista esimerkiksi potilaan sukulaisille.”

Tanskalainen ohjelma on laajasti käytössä Tanskan sairaaloissa. Vaasaan se saatiin osin EU-tuella, kun yhteisessä hankkeessa on vertailtu Uumajan ja Vaasan päivystyksen toimintaa.

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555