Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Johtotieto // 11.2.2015

Yhteisnäytöllä kaivamisen riskit minimiin

Kaapeleiden yhteisnäyttöpalvelu säästää aikaa ja rahaa. Ennen kaikkea se vähentää riskejä, jotka kohdistuvat yhteiskunnalle tärkeisiin maakaapeleihin.

Erillisverkkoihin kuuluvan Johtotiedon sijainti- ja näyttöpalvelut ovat laajentuneet myös yhteisnäyttöpalveluun. Palveluun on liittynyt nyt valtakunnallisesti kolme suurta teleoperaattoria maakaapeleineen. Palvelun piirissä on lisäksi pienempiä toimijoita, joiden verkot ovat alueellisia. Tulevaisuudessa mukaan voivat tulla myös kaukolämpö-, maakaasu-, vesi- ja viemärijohdot.

"Pyrimme edistämään yhden luukun periaatetta. Tietojen keskittäminen yhteen paikkaan helpottaa kaikkien tekemistä ja luo lisäarvoa kaikille osapuolille. Kaapeleiden sijainti- ja näyttöpalvelut eivät ole monellekaan yhtiölle ydintoimintaa, pikemminkin riesa", Johtotiedon toimitusjohtaja Petri Nuutinen sanoo.

Petri Nuutinen_verkkoon_2

Petri Nuutinen.

Nuutisen mukaan toimeksiantojen ja näyttöjen määrä kasvaa, sillä maanalainen rakentaminen jatkuu taantumasta huolimatta. Esimerkiksi sähköyhtiöt pyrkivät turvaamaan sähköverkon toimintavarmuuden maakaapeloinnilla, ja jo esiselvitykset uusista asennettavista kaapeleista kasvattavat sijaintipalvelun kysyntää.

"Suomen olosuhteissa maakaapeli on usein järkevin ratkaisu. Toivottavasti saamme myös sähköverkon kaapelit sijaintipalvelumme valvonnan piiriin."

Riskienhallintaa ja optimointia

Sijaintitieto on elintärkeää olemassa olevan infrastruktuurin suojelemisessa. Esimerkiksi kaivaja saa Johtotiedolta tiedon – joko kaapelikartan tai tilatun maastonäytön avulla – kaivualueen kaikista kaapeleista, jotka ovat Johtotiedon palveluissa.

Kaapelinnäyttäjää käytetään aina, jos luotettavuus ja turvallisuus sitä vaativat.

"Maanalaisen infran omistaja vastaa meille toimitetun aineiston oikeellisuudesta. Kulmakivenä toimii asiakasneuvojiemme osaaminen. He pystyvät arvioimaan, onko aineisto riittävän tarkkaa turvalliseen kaivamiseen vai tarvitaanko kaapelinäyttöä. Mikäli johdonomistaja on valmiiksi määritellyt kaapelin maastonäytöksi, asiakasneuvoja tilaa näytön”, Nuutinen sanoo.

Yhteisnäyttöpalvelussa olevien johdonomistajien sähkö- ja telekaapelit paikannetaan tarvittaessa yhdellä kertaa. Se nopeuttaa prosessia ja säästää kaikkien kustannuksia. Käytännön työn maastossa tekee Johtotiedon alihankkija.

"Vaikka dokumentointi olisi miten tarkkaa, käytämme kaapelinnäyttäjää, jos luotettavuus ja turvallisuus sitä vaativat.”

"Ei kai siellä mitään ole?”

Petri Nuutisen mukaan riskitekijöitä ovat reittiaineiston luotettavuus sekä kaivajan osaaminen. Aina on olemassa riski, että alueella on sellaistenkin toimijoiden kaapeleita, joista ei ole tarkkaa tietoa. Turhilta sydämentykytyksiltä vältytään, jos kaivajat ottavat aina yhteyttä Johtotietoon ennen töiden aloittamista.

"Ei kannata vain arvella, että ’ei kai siellä mitään ole’. Palvelu on maksutonta tietoa tarvitsevalle, sitä varten olemme olemassa. Parhaimmillaan koko prosessi on hoidettu muutamassa minuutissa."

Johtotiedon asiakasneuvoja opastaa ja neuvoo kaivajaa ottamaan yhteyttä kaikkiin mahdollisiin muihin alueella oleviin johdonomistajiin tilanteen selvittämiseksi. Jos vahinko tapahtuu, vahingosta sekä siitä, onko sijaintiselvitys tehty ohjeiden mukaisesti, ovat kiinnostuneita vakuutusyhtiö ja johdonomistaja – mahdollisesti myös media.

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555