Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Krivat // 17.3.2015

Krivat kohentaa yhteiskunnan toipumiskykyä

Huoltovarmuuskriittisten toimijoiden Krivat-yhteistyömallin avulla yhteiskunta toipuu nopeammin sitä kohdanneista poikkeusoloista. Neljä vuotta valmisteltu Krivat starttasi vuoden alussa.

Talvimyrsky pimensi 100 000 kotitaloutta, kyberhyökkäys lamautti pankkien verkkopalvelut ja kesäinen trombi teki tuhojaan. Tuttuja uutisotsikoita viime vuosilta.

Suomessa on parisataa yritystä ja organisaatiota, jotka toimivat huoltovarmuuskriittisellä alalla ja joilla on valvomo toiminnassa 24/7. Niissä tarkkaillaan herkeämättä muun muassa tele- ja sähköverkkoja, vesihuoltoa, liikennettä ja sääilmiöitä. Yllättävissä tilanteissa yhteistyö on voimaa.

”On tärkeää, että valvomot toimivat suurhäiriötilanteessa tiiviissä yhteistyössä. Yhdessä päätetään, miten toimitaan ja tarvitaanko toipumiseen ulkopuolista apua”, Erillisverkkojen alaisuudessa toimivan Krivat-palvelun toiminnanjohtaja Ilkka Meriläinen sanoo.

Ilkka Merilainen verkkoon

Ilkka Meriläinen.

 

Maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen Krivat on toisaalta Erillisverkkojen tuottama palvelualusta ja toisaalta siihen kuuluvien toimijoiden yhteistoimintamalli ja informaatiokanava.

Hyvä esimerkki on matkapuhelinverkon tukiasemien sähkönsaannin häiriöt myrskytilanteessa. Kaikilla operaattoreilla on yleensä samassa mastossa tukiasemat, joiden sähkönsaanti on varmistettu varavoima-akuilla. Sähköjen katkettua teleoperaattorit päättävät yhdessä, kuka huolehtii minkäkin maston toiminnan jatkuvuudesta, jos paikalle tarvitaan varavoimakone. Krivat-palvelu tuottaa operaattoreille tiedon, kuinka kauan sähkökatkot kestävät.

Katso täältä Krivatin esittelyvideo.

Varautumisen tasonnosto

Huoltovarmuuskeskuksessa päätettiin neljä vuotta sitten, että huoltovarmuuskriittisten toimijoiden tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa parannetaan poikkeusolojen varalta. Näin syntyi Krivat-projekti, joka kasvoi Erillisverkkojen tarjoamaksi palveluksi.

Krivat merkitsee siihen osallistuville yrityksille parempaa ennakointia ja hallittua työnjakoa, kun poikkeustilanne yllättää. ”Odotamme, että Krivatin piiriin tulee sata organisaatiota seuraavan kahden vuoden aikana”, Meriläinen ennakoi.

krivat3

Voimalaitosten sähkön- ja lämmöntuotanto kuuluvat yhteiskunnan elintärkeisiin toimialoihin.

 

Suurin osa toimijoista on yrityksiä. Mukana on myös viranomaistahoja kuten pelastusviranomaiset ja Ilmatieteen laitos.

”Ilmatieteen laitos tuottaa viikoittain interaktiivisen sääpalvelun, joka on tarkempi kuin mikään muu. Interaktiivisuus antaa mahdollisuuden kysyä meteorologeilta suoraan tarkempia tietoja esimerkiksi paikallisista olosuhteista.”

Kyberturvallisuutta uhkaavista verkkohyökkäyksistä selviäminen on toinen tärkeä Krivatin toiminta-alue. Siksi Krivat-palvelu toimii julkisen internetin ja matkapuhelinverkon ulkopuolella Erillisverkkojen ylläpitämässä korkean saatavuuden kiinteässä laajakaistaisessa tietoliikennepalvelussa. Internetin häiriötilanteet eivät siis vaikuta Krivatin toimintaan.

Satojen miljoonien säästöt

Krivat tuo valtavat hyödyt yhteiskunnalle. Yksin Tapanin- ja Hannun päivän myrskyjen aiheuttamista vahingoista maksettiin vakuutuskorvauksia 102,5 miljoonaa euroa, kolmannes metsävahingoista.

”Lisäksi syntyi epäsuoraa vahinkoa eli sähköä ei saatu myytyä 445 miljoonalla eurolla.  Kun toipumista saadaan nopeutettua, molempia summia saadaan pienemmiksi”, Ilkka Meriläinen sanoo.

Poikkeusolot aiheuttavat runsaasti välillisiä kustannuksia haittaamalla kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä vaikeuttamalla työtä sairaaloissa ja vanhainkodeissa, joissa joudutaan jopa evakuoimaan asukkaita.

Yksin Tapani-myrskyn aiheuttamat vahingot sähköyhtiöille olivat satoja miljoonia euroja.

Krivatiin osallistuville yrityksille yhteistoiminta tarjoaa kolmenlaisia hyötyjä. Vikojen korjaamisen ennakointi paranee, poikkeusoloista toipuminen nopeutuu ja toimintamallit yhtenäistyvät.

”Aiemmin eri organisaatioilla on ollut omat tavat toimia näissä tilanteissa. Nyt meillä on yhteinen malli, joka helpottaa myös vikojen korjausta tekevien alihankintayritysten toimintaa.”

Neljän vuoden projekti

Kokonaisuutena Krivat on ollut melkoinen tietotekniikkaprojekti. Sen määrittelyjä tehtiin kolmisen vuotta ja vuoden kestänyt toteutusprojekti saatiin valmiiksi viime vuoden lopulla. Palvelu on nyt täydessä käytössä.

Yhteistyökumppaneina ovat olleet portaali- ja kollaboraatiojärjestelmän toteuttanut Kilosoft, karttasovellukset toimittanut Karttakeskus sekä tietoliikenneinfrastruktuurin toimittanut Cygate.

Krivatin käyttäjillä on yhteinen portaali, josta on pääsy eri tietolähteisiin ja lisäpalveluihin. Osapuolet voivat käydä videoneuvotteluja ja jakaa toistensa työpöytänäkymiä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi voi esimerkiksi jakaa tarkkaa paikkakuntakohtaista säätietoa sitä tarvitsevan yrityksen valvomoon.

krivat5

Televiestintä ja kommunikaatio ovat Krivat-mallin keskeisiä osa-alueita.

 

”Karttapalvelut ovat keskeinen osa palvelua. Siellä voidaan näyttää esimerkiksi vioittuneet muuntamot tai tukiasemat ja virve-verkon katvealueet. Myös liikennetilanne, tiesää, auraustilanteet ja säätiedotteet saadaan selkeinä esille yhteisessä karttasovelluksessa”, Meriläinen kuvaa.

Erillisverkot tuottaa palveluun huoltovarmuuskriittisten yritysten avainhenkilöiden yhteystietoluetteloita. Palveluun tuotetaan myös poikkeustilanteiden perusteella tehtyjä toimintaohjeita.

”Analysoimme poikkeustilanteista selviytymistä ja otamme opiksi, kuinka jatkossa tulee toimia. Näin syntyy kattava tietokanta, kuinka toimimme parhaalla tavalla tulevissa tilanteissa.”

Käyttövarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaikki järjestelmät on kahdennettu.

Järjestelmän käyttövarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Sen lisäksi, että se toimii omassa verkossa, kaikki järjestelmät on kahdennettu ja Erillisverkot omistaa kaikki ohjelmistot. Suurin osa järjestelmästä on toteutettu avoimella lähdekoodilla.

Avoin areena kriisitiedon tuottajille

Krivatiin voi liittyä sellainen yritys, joka tuottaa yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin liittyvää tietoa. Tällaisia ovat muun muassa energiantuotanto- ja jakeluyhtiöt, tietotekniikka- ja tietoliikenneyritykset kuten teleoperaattorit, logistiikkayritykset, kunnalliset vesilaitokset sekä kaukolämpöä tuottavat yritykset.

Palvelu tuottaa ja jakaa tietoa siihen liittyneille yrityksille. Tietoja ei jaeta ulkopuolisille, koska osa sisällöstä kuuluu yritysten liikesalaisuuksien piiriin tai on yleisen turvallisuuden kannalta kriittistä ja salassa pidettävää.

Krivatin toiminta on voittoa tavoittelematon eli se kattaa juoksevat menot toimijoilta kerättävillä käyttömaksuilla. Palvelun kehittämistä varten rahaa haetaan erikseen Huoltovarmuuskeskukselta.

 

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555