Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Kapasiteettipalvelut Laitetilat // 1.3.2016

Huipputurvallisia ja räätälöityjä ict-palveluja

Erillisverkkojen palvelutarjonta laajenee. Oman konesalin rakentamisen sijasta asiakas voi ostaa kokonaisuutena konesali-, kapasiteetti- ja varmennetut tietoliikennepalvelut toisiaan peilaavasta konesaliparista.

Monet julkiset ja yksityisen sektorin organisaatiot tarvitsevat kyberturvallisia konesaleja, joihin voi joko sijoittaa toimintansa kannalta kriittisimmät palvelimet tai ostaa sieltä määrämittaista kapasiteettipalvelua. Erillisverkkojen 15 maanalaista laitetilaa vastaavat osaltaan tähän kysyntään. Peruskallion turvassa olevat salit sijaitsevat valtakunnallisen tietoliikenteen runkoverkon solmukohdissa.

”Erillisverkot tarjoaa tietoliikenne- ja konesalipalveluita laajenevalle asiakaskunnalle. Asiakkaitamme yhdistää se, että niiden toiminta on yhteiskunnan kannalta kriittistä esimerkiksi varautumisen näkökulmasta”, konesaleista vastaava liiketoimintajohtaja Kari Asiala sanoo.

Kari_Asiala

”Meidät erottaa muista toimijoista se, että olemme keränneet valtavan määrän asiantuntemusta turvallisuuskriittisten verkkojen ja konesalien rakentamisesta ja ylläpidosta”, sanoo Kari Asiala.

Perinteisen konesalipalvelun rinnalle Erillisverkot tarjoaa kokonaispalveluna korkean saatavuuden ICT-palveluja: konesaleissa toimivat kapasiteettipalvelut ja päästä päähän hallittu tietoliikenne takaavat häiriöttömät palvelut valituille asiakkaille.

Keskittämällä etuja

”Turvallisuuskriittisten konesalipalvelujen keskittämisestä saadaan mittavia hyötyjä. ICT-infrastruktuuri, joka on hajallaan useassa yhtiössä ja virastossa, kannattaa keskittää yhteen paikkaan”, Asiala sanoo.

Tuotantopäällikkö Esa Wörlinin mukaan yllättävän monella valtiohallinnon toimijalla, jonka päätehtävä on muualla kuin tietotekniikassa, on omia konesaleja.

”Eri hallinnonaloilla on ollut tarpeita omiin järjestelmiinsä, mutta osaamisen ja resurssien keskittäminen on kustannustehokasta verrattuna siihen, että useilla toimijoilla on omia, puolityhjiä konesaleja."

Esa_Worlin

"Olemme valmiita ottamaan monia valtiohallinnon toimijoita konesaleihimme”, sanoo Esa Wörlin.

Erillisverkossa kannatetaan toiminnan koordinointia valtio-omisteisten tietotekniikkatoimijoiden välillä. ”Haluamme tiivistää ja kehittää yhteistyötä muun muassa Huoltovarmuusdatan kanssa”, Kari Asiala sanoo.

Laaja palveluvalikoima

Laitetilan lisäksi perusinfrapalvelu sisältää muun muassa pääsähköjärjestelmät, varavoimakoneet, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmät, valaistuksen sekä lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Oma henkilökunta vastaa niiden ylläpidosta.

”Meillä on kussakin konesalissa oma kiinteistöpäällikkö, jonka vastuulla on konesalin ja sen järjestelmien ylläpito. Hän koordinoi talotekniikan kunnossapidon yhdessä valikoitujen kumppaneidemme kanssa”, Esa Wörlin sanoo.

Lisäksi asiakas saa konesalista käyttöönsä haluamansa määrän palvelin- ja tallennuskapasiteettia. Niin sanottu tietovoimalakonsepti skaalautuu tehokkaasti tarpeen mukaan.

Voimme vuokrata kokonaisen salin kalusteineen tai yhden räkin, jonne asiakas voi tuoda omat palvelimet.

”Me voimme vuokrata kokonaisen salin kalusteineen tai vain yhden räkin, jonne asiakas voi tuoda omat palvelimet. Asiakkaamme voivat tulla mukaan myös olemassa oleviin palvelimiin, joista heille virtualisoidaan kapasiteettia. Tarjoamme myös koko palvelin- ja tallennuskapasiteetin hallinnan asiakkaallemme”, Asiala kertoo mahdollisuuksista.

Kolmen salin taktiikka

Tietovoimalakonseptissa tarjotaan myös valmista kahdennetun konesalin ratkaisua ja jopa mallia, jossa järjestelmät voidaan varmuuskopioida toisella paikkakunnalla sijaitsevaan kolmanteen konesaliin. Jos yhdestä loppuu sähkö, siirrytään automaattisesti toiseen saliin.

”Kaikki eivät tällaista palvelua tarvitse, mutta tietyille toimijoille palvelun saatavuudesta ei voida tinkiä”, Asiala muistuttaa.

Kahdennetun konesalin tiedot voidaan varmuuskopioida vielä kolmanteenkin.

Palvelinkeskusten välille on luotu tietoturvalliset yhteydet, jotka ovat päästä päähän täysin Erillisverkkojen hallinnassa.

Kari Asiala muistuttaa vielä yhdestä vahvuustekijästä, omistajataustasta.

”Me olemme kotimainen, valtio-omisteinen yritys, jonka tehtävä on palvella suomalaisia turvallisuuskriittisiä julkisia ja yksityisiä toimijoita – ja sellaisena myös pysymme. Meihin ei liity sellaista omistajariskiä kuin alalla toimiviin kansainvälisiin pörssiyrityksiin.”

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555