Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Virve // 9.6.2016

Virven käyttöä harjoiteltiin Uudellamaalla

Tietoliikenteen toimivuus laajoissa häiriötilanteissa varmistetaan säännöllisesti harjoittelemalla. Uudenmaan alueella aluehallintovirasto ja pelastuslaitokset testasivat yhteispelin toimivuutta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella järjestettiin toukokuussa vapaaehtoinen Virve-yhteydenottoharjoitus. Harjoitukseen osallistuivat Itä- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten alueen kuntien virkamiesjohto sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon avainhenkilöt kunnissa ja niiden yhteistoiminta-alueilla.

Harjoitusskenaariossa sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt aluehallintovirastoja selvittämään myrsky- ja tulvatilanteesta johtuvat sote-sektorin varautumistoimet omilla alueillaan. Viranomaisia ei ole tavoitettu sähköpostilla tai puhelimitse, sillä sähkökatkokset ovat aiheuttaneet häiriöitä tietoliikenneyhteyksissä, ja tieto on kerättävä virven välityksellä.

Sähköt poikki laajalta alueelta

Harjoitus toteutettiin käytännössä niin, että AVIn tiloihin Helsingin Itä-Pasilaan kokoontunut ryhmä soster-sektorin sekä ympäristöterveydenhuollon substanssivirkamiehiä muodosti päivän mittaan virve-yhteydet vuorotellen kuhunkin kuntaan.

Pasilasta kutsuttiin ensiksi yleiskutsu-puheryhmässä kuntien sote-puolen johtavia viranhaltijoita ja heitä pyydettiin siirtymään AVIn ja oman substanssialan johdon välisiin puheryhmiin. Sen jälkeen kutakin johtavaa viranhaltijaa kutsuttiin puheryhmässä erikseen ja kehotettiin informoimaan toimistaan kunnanjohtajaa tai turvallisuuspäällikköä.

Näiden piti vielä kuitata harjoituksen onnistuminen ottamalla yhteys oman alueensa pelastuslaitokseen.

avi_harjoitus

Aluehallintoviraston virve-harjoitukseen osallistui mm. sosiaali- ja terveystoimen sekä ympäristöterveydenhuollon virkamiehiä.

Organisointia ja yhteistoimintakykyä

Harjoituksessa testataan päätelaitteiden toimivuuden ja käyttötaitojen ohella kuntien sisäisten järjestelyjen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta – esimerkiksi sitä, ovatko laitteet oikeilla henkilöillä. Samalla testataan myös harjoitusta järjestävien tahojen kykyä toimia yhdessä.

Johtaja Satu Koskela muistuttaa, että AVIn tehtävä on saada yhteys kuntiin, mutta kunnat miettivät itse, miten ne järjestävät sisäisen viestintänsä.

”Suora yhteys sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon johtaviin viranhaltijoihin virvellä on meille yksi mahdollinen tapa saada tilannekuva alueelta pitkäkestoisessa laajassa häiriötilanteessa”, Koskela sanoo.

”Me tuemme toimivaltaisia viranomaisia tilanteen aikana ja kokoamme ja välitämme tietoa kuntien ja ministeriön vastuuhenkilöiden välillä. Virve-puheryhmien käyttö mahdollistaa myös sen, että tiedot kunnissa tehdyistä toimenpiteistä ja tuen tarpeista välittyvät saman tien lähialueen muihin kuntiin, jotka voivat hyötyä tiedosta omissa varautumistoimissaan.”

Heikot kohdat esiin

Miten harjoitus sitten onnistui? Kuinka kattava tilannekuva saataisiin kerättyä?

”Kuntakohtainen viestintävalmius vaihteli paljon. Monissa kunnissa se oli korkealla tasolla, toisaalla saattoi olla isojakin puutteita. Monista ongelmista päästäisiin eroon täsmentämällä johtamisvastuut, kytkemällä päätelaite selkeästi virkatehtävään ja varmistamalla, että puheryhmät vastaavat tehtävän edellyttämää viestintätarvetta”, Satu Koskela arvioi.

Harjoitusta seurannut HUS:n virve-päällikkö Tomi Pekkonen muistuttaa, että harjoitus on hyvä, vaikka lopputulos olisikin huono.

”Jo pelkkä harjoituksen pitäminen herättää kunnat huomioimaan nämä asiat. Yleensä laitteita hankitaan harjoituksen jälkeen kuntiin lisää.”

Pekkonen pitää harjoituskonseptia toimivana, sillä 15 minuutin kuntakohtainen panostus ei rasita liikaa, vaikka suhtautuminen kunnissa on muutenkin suopeaa. AVIn asiantuntijoille harjoitustilanne lisää rutiinia ja antaa puolestaan mahdollisuuden miettiä viestintäväylän hyödyntämistä muussakin toiminnassa.

”Mitä enemmän laitetta ja yhteyksiä käyttää normaalielämässä, sitä vahvempi rutiini syntyy ja sitä varmemmin niitä osaa käyttää poikkeustilanteessa. Ympäristöterveydenhuolto käyttää jo virveä aktiivisesti ja pitää esimerkiksi palavereja sen välityksellä.”

 

Miten meni omasta mielestä?

Sipoon kunnan sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leena Kokon osalta harjoitus sujui hyvin, vaikka se tulikin pienenä yllätyksenä. Vaikka siitä oli aikanaan tiedotettu, asia oli päässyt unohtumaan. ”Heräsin asiaan, kun pöydällä olevasta virve-puhelimesta alkoi kuulua kutsuja, joiden huomasin lähestyvän meitä kunta kunnalta. Puhelimen käsittelyssä ei ollut ongelmia.”

Virve-päätelaitteet ovat olleet Sipoon johtavilla virkamiehillä vasta lyhyen aikaa käytössä, eikä Kokko tarvitse omaansa päivittäisessä työssään.

”Sille olisi hyvä löytää arkista käyttöä, jotta käyttörutiinit pysyisivät mielessä. Myös akunkesto mietityttää. Miten puhelimet toimisivat tositilanteessa pitkän sähkökatkon aikana?”

Avi_leena_kokko

Leena Kokko.

 

Sipoo johtava lääkäri Anders Mickos oli tyytyväinen, vaikka ei tavoittanutkaan kollegaansa Porvoosta. Alueelliselle viestiharjoitukselle olisi selvä tarve, jotta voitaisiin sopia viestinnän periaatteista.

”Teknisen ohjauksen ohella tarvittaisiin myös tietoa käytön periaatteista ja seurattavista kanavista. Esimerkiksi mitä teen, kun AVI tavoittelee minua alueellisella kanavalla samaan aikaan, kun itse tavoittelen kunnanjohtajaa kunnan sisäisellä kanavalla, jolloin en kuule AVI:n kutsua”, Mickos konkretisoi.

”Harjoitus oli siinäkin mielessä hyvä, että se herätti pohdintaa jatkosta. Näiden laitteiden käytössä kannattaisi toimia niin, että ne kytkettäisiin kuuntelulle vasta, kun katsotaan että olisi aiheellista nostaa varautumisastetta.”

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555