Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Yhteiskunta // 21.9.2016

Digitalisaatio torjuu turvallisuusuhat jo ennakkoon

Digitalisaatio tarjoaa yrityksille nykyistä ketterämpiä tapoja kehittää toimintaansa – mutta se vaatii heittäytymistä. Iso D mahdollistaa myös koko Suomen osaamisen käyttämisen yhteisen turvallisuuden edistämiseen, sanoo digitalisaatio-juttusarjassa Tieto Oy:n Tuomas Korpilahti.

Miten digitalisaatiota on mielestänne osattu hyödyntää Suomessa viranomaisten yhteistyössä?

Suomen vahvuus on turvallisuusviranomaisten välinen yhteistyö. Se on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista, eikä vastaavaa periaatetta juuri muualta löydy.

Digitalisaatio on tehokkaasti palvellut yhteistyömallien kehittämistä. Esimerkiksi viranomaisradioverkko virve, yhteinen hätäkeskusjärjestelmä ja viranomaisten kenttäjohtojärjestelmät ovat osaltaan mahdollistamassa viranomaistoimintaa, joka noudattaa suomalaisia perusarvoja: tehokasta päätöksentekoa siellä missä tilanteesta tiedetään eniten, tehokasta vastetta hätätapauksiin sekä yhteisten resurssien maksimaalista hyödyntämistä. Yhteistoiminta on tuonut tehokkuutta ja laatua, johon meillä ei muuten olisi ollut varaa.

Digitalisaatio on tehokkaasti palvellut yhteistyömallien kehittämistä. Yhteistoiminta on tuonut tehokkuutta ja laatua, johon meillä ei muuten olisi ollut varaa.

Millaisia hyviä esimerkkejä tuosta on?

Harvaan asutuilla alueilla voidaan hälytystehtävään laittaa lähin soveltuva viranomaisyksikkö, eikä juuri sitä viranomaista, jolle tehtävä periaatteessa kuuluisi, mikäli yksikkö on selkeästi kauempana. Näin vasteaikoja on saatu pidettyä hyvällä tasolla.

Myös kansalaisille tarjottavat palvelut ovat parantuneet digitalisaation myötä. Yhä harvempi asiointi vaatii fyysistä läsnäoloa. Esimerkiksi passi on mahdollista uusia käymättä poliisilaitoksella, jolloin aikaa säästyy kaikilta.

Mitä opittavaa digitalisaatiosta viranomaisilla on yrityspuolelta?

Menestyvät yritykset käyttävät laajasti verkostoja ja ekosysteemejä luodakseen nopeasti ideoista tuotteistettuja palveluita. Näin ne pystyvät kehittämään palveluita ja muokkaamaan toimituskykyään erittäin nopeasti ja tehokkaasti.

Tuomas_korpilahti_tieto

Tuomas Korpilahti.

Viranomaiset kamppailevat jatkuvasti resurssien riittävyyden kanssa – vanhoilla toimintamalleilla ne eivät riitä. Kumppanuuksia pitäisi ajatella luovasti, jotta toimintakapasiteettiin saadaan joustavuutta.

Verkostoissa ja avoimessa vuoropuhelussa innovointi on nopeaa ja ketterää. Tiedolla on innovaatio-ohjelma Experience Hub, jossa strategisten aktiviteettien kautta luodaan konkreettisia palvelukonsepteja asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelma saa aikaan ainutlaatuisen ekosysteemin tuomalla yhteen yritykset, toimialat ja designin huippuosaajat. Myös dynaamisilla Hackathoneilla – joukkoistamisen menetelmillä – tuotetaan uusia ideoita tai konsepteja.

Mitä meillä ei ole osattu tehdä?

Suomi ei tällä hetkellä hyödynnä täysimääräisesti kaikkia resursseja turvallisuuden tuottamiseen. Yritykset, vapaaehtoisjärjestöt ja jopa yksittäiset kansalaiset haluavat tarjota paljon osaamista ja resursseja täydentämään viranomaisten kapasiteettia. Tätä potentiaalia ei ole täysimittaisesti hyödynnetty eikä sitä voida johtaa koordinoidusti.

Digitalisaatio mahdollistaa koko Suomen osaamisen käyttämisen yhteisen turvallisuuden edistämiseen – jos vain rohkenemme!

Miten ohjelmistotalo Tieto on valmistautunut ison D:n mahdollisuuksiin?

Tiedon tavoitteena on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa digitalisaation keinoin. Kokonaisturvallisuuteen keskittyvässä osaamiskeskuksessamme työskentelee noin sata asiantuntijaa. Yksikön kautta tarjoamme turvallisuustoimijoille mahdollisuuden keskittyä ict-asioiden sijasta turvallisuuden tuottamiseen.

Voimme viedä julkista sektoria eteenpäin luomalla ideoita, tarjoamalla ict-ympäristön suojaustaso III:n ja korkeammin luokitellun tiedon käsittelyyn sekä digitalisoimalla asiakkaiden prosesseja.

Millaisia digitalisaatioon liittyviä toiveita asiakkailta tulee?

Asiakkaiden haaste on tänä päivänä kaksijakoinen: kun organisaatio rakentaa tulevaisuuttaan, sen tulee samaan aikaan varmistaa nykyinen toimintakykynsä. He tarvitsevat apuja näihin kumpaankin osa-alueeseen: meitä pyydetään optimoimaan nykyisten järjestelmien sekä prosessien tuottavuutta ja toisaalta samaan aikaan innovoimaan yhdessä asiakkaan kanssa, miten uudet teknologiat voidaan hyödyntää heidän toiminnassaan.

Kykenemme estämään ongelmia jo ennalta tuottamalla ja hyödyntämällä laaja-alaisesti digitaalista tilannetietoa.

Visiosi digitalisaation mahdollisuuksista nimenomaan Suomen viranomaistoimintaan?

Koko Suomen kapasiteetti on tehokkaasti johdettavissa yhteisen turvallisuuden luomiseen – viranomaisjohtoisten verkostojen ja yhteisten turvallisten tietojärjestelmien kautta. Kykenemme estämään ongelmia jo ennalta tuottamalla ja hyödyntämällä laaja-alaisesti digitaalista tilannetietoa.

Turvallisuustoimijoiden älypalvelut tuotetaan kansallisesta alustasta, jossa toimijat hallitsevat itse omia tietojaan ja niiden käyttöä. Älypalvelut analysoivat laajasti eri lähteistä tulevaa dataa ja kykenevät ennakoimaan tapahtumia.

Kaikki turvallisuustoimijat ovat ottaneet käyttöön yhteisen turvallisen digitaalisen toimintaympäristön, jolloin yhteiskunnan kyberkriisinsietokyky on noussut uudelle tasolle.

Miten toimintaa voisi kehittää digitalisaation keinoin, jos mitään teknisiä rajoitteita ei olisi?

Monimuotoisen datan laajamittainen hyödyntäminen yksilönsuoja huomioiden on tehokkain tapa kehittää viranomaisten toimintaa. Yhdistelemällä älykkäästi eri lähteistä tulevaa dataa voimme parantaa merkittävästi yhteistä turvallisuuttamme. Ongelmia voidaan ennakoida ja ehkäistä ennalta. Johtamispäätösten tueksi saadaan tarkempaa, parempilaatuista tilannetietoa. Työturvallisuutta voidaan parantaa prosessoimalla riski-indikaatioita pidemmälle kuin nykyisin.

Yhteiskunnan säännöstö on muutosten keskellä. Voisimme kuitenkin olla nykyistenkin sääntöjen puitteissa paljon pidemmällä kuin nyt. Digitalisaation hyödyntäminen pitäisi aloittaa rohkeasti, jotta Suomi voidaan pitää yhtenä maailman turvallisimmista maista elää.

Anna kaksi hyvää neuvoa suomalaisille viranomaisille digitalisaation hyödyntämiseksi.

Ole utelias ja haasta toimijoita eri ekosysteemeistä keskustelemaan kanssasi! Ideoiden testaus on mahdollista eikä kaikkea tarvitse hakata alussa kiveen.

Älä jumiudu rajoitteisiin, vaan mieti miten asiat saadaan tehtyä. Digitalisaatio korostaa yhdessä tekemistä. Yhteiskäytössä oleva palvelu tulee myös erillisjärjestelmiä edullisemmaksi, koska kustannukset jakautuvat kaikille.

 

Senior Sales Manager Tuomas Korpilahti työskentelee Tieto Oy:n kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksessa. Hänen visionsa on turvallinen Suomi, jossa onnettomuuksia voidaan ehkäistä ennalta.

Uusimmat Artikkelit