Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Laajakaista // 6.10.2016

KEJO sinivilkkujen avuksi kentälle

Viranomaisten kenttäjärjestelmä KEJO nopeuttaa viranomaisten pelastustoimia ja helpottaa yhteydenpitoa kaikissa tilanteissa. KEJO on yksi Erillisverkkojen langattoman IP-palvelun tulevista käyttökohteista.

Kuvittele eteesi ketjukolari. Kaaoksen keskellä viranomaisten saumaton yhteistyö korostuu. Pelastustoimet päästään aloittamaan ripeästi. Niin poliisi, pelastus kuin ensihoitokin voivat keskittyä turvallisesti omaan työhönsä.

Kentällä yhteinen ja selkeä tilannekuva on yhteistyön edellytys. Kun tieto kulkee, se tehostaa toimintaa ja vähentää virheiden määrää.

Yllä kuvattu tilanne on yksi esimerkki, jollaista viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmä KEJO on rakennettu tukemaan ja helpottamaan. KEJOn avulla viranomaiset johtavat kenttätoimintoja ja ylläpitävät tilannekuvaa. KEJO otetaan käyttöön lähivuosien aikana.

Parempaa tilannekuvaa

”KEJOssa lukuisat eri viranomaiset voivat pitää reaaliaikaisesti yhteyttä niin yksittäisillä keikoilla kuin vaikkapa suuronnettomuuksissa. Järjestelmään kytketään poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat, tulli ja mahdollisesti muitakin viranomaisia”, Erillisverkkojen kehityspäällikkö Antti Kauppinen kertoo.

Tällä hetkellä tietojen vaihto viranomaisten välillä on rajoittunutta, kun jokaisella toimijalla on omat tietokantansa ja laitteensa.

Jatkossa kentällä toimivat viranomaiset näkevät tiedonsaantioikeuksiensa rajoissa KEJOsta muun muassa, missä toisten viranomaisten yksiköt sillä hetkellä ovat. Käytännössä se toimii esimerkiksi poliisiautojen, ambulanssien ja armeijan ajoneuvojen päätelaitteissa tai kannettavissa laitteissa.

KEJO näyttää päätelaitteella, missä eri viranomaisten yksiköt parhaillaan ovat. Se helpottaa pelastustoimien koordinointia.

Järjestelmä mahdollistaa viestinnän yli organisaatiorajojen. Toisaalta näkyvyys on estetty sellaisiin tietoihin, joihin viranomaisella ei ole oikeutta.

KEJO liittyy osaltaan myös hätäkeskusten tietojärjestelmäuudistukseen ja muun muassa poliisin tietojärjestelmien kokonaisuudistushankkeeseen eli VITJAan, jossa erilliset viranomaisjärjestelmät ja rekisterit yhdistetään yhdeksi paikasta riippumattomaksi tietojärjestelmäksi. Myös muilla KEJOon tulevilla käyttäjäorganisaatioilla on samansuuntaisia kehitystoimia.

Edellytyksenä turvallinen langaton laajakaista

KEJOn yhdistämät tietojärjestelmät edellyttävät mahdollisimman toimivia langattomia laajakaistayhteyksiä. Tähän tarpeeseen vastaa Erillisverkkojen monikanavainen tiedonsiirtopalvelu.

"Viranomaistoiminnan painopiste siirtyy yhä enemmän kentälle, mikä lisää tiedonsiirtokapasiteetin tarvetta entisestään. Toiminnan tehostumisen ja tiedonsiirtokapasiteetin tarpeen välille voisi jopa vetää yhtäläisyysmerkit, kun yhä isompi osa aiemmin toimistossa tehdyistä tietojärjestelmiin tapahtuvista kirjauksista tehdään kentällä", Poliisihallituksen hankejohtaja Markus Asikainen pohti jo keväällä 2014 Erve Uutisissa.

Antti Kauppisen mukaan Erillisverkkojen laajakaistastrategia tukee virve-puheliikenteen evoluution ohella myös turvallisuuskriittisten organisaatioiden KEJOn käyttöönottoa. Molemmat nojaavat kaupallisista radioverkoista saatavaan, LTE-teknologiaan perustuvaan priorisoituun palveluun.

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555