Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Yhteiskunta // 24.10.2016

Digitalisaatio auttaa, mutta ei korvaa poliisin työtä

Poliisilla on paljon tehtäviä, joita voidaan tehostaa ja helpottaa digitalisaation keinoilla. Mikään sovellus ei voi kuitenkaan korvata poliisin läsnäoloa kentällä, sanoo digitalisaatio-juttusarjassa poliisin Sami Hätönen.

Miten digitalisaatiota on osattu hyödyntää viranomaisten yhteistyössä?

Suomessa viranomaiset olivat vuosia globaaleja edelläkävijöitä digitalisaation hyödyntämisessä. Muut maat ovat kuitenkin kirineet ja menneet erityisesti mobiiliteknologian hyödyntämisessä ohikin. Tilanne on tunnistettu, ja meillä on käynnissä useita isoja kehittämishankkeita. Digitalisaatiosta on viranomaistoiminnalle merkittäviä hyötyjä. Voimme kehittää toimintaamme kokonaisvaltaisesti, ja samalla saamme teknologiasta aivan uudenlaista lisäarvoa. Kyse on paitsi tuottavuuden myös työturvallisuuden ja työn laadun parantamisesta.

Sami Hätönen Poliisi

Sami Hätönen.

Millaisia hyviä esimerkkejä teknologian kehityksestä on?

Virve oli aikanaan edistyksellinen järjestelmä, mutta tekniikkaakin tärkeämpää on tapa, jolla sitä hyödynnetään. Voimme tänäkin päivänä olla ylpeitä aikanaan tehdyistä, viranomaisyhteistyötä edistävistä päätöksistä. Yhteinen viranomaisverkko on luonut erinomaisen pohjan yhteistyön kehittämiselle. Muista hyvistä esimerkeistä nostaisin esiin kenttäjärjestelmät, kuten POKE, PEKE ja VIKE. Niiden pohjalta on ollut hyvä lähteä kehittämään uutta, seitsemän viranomaisen yhteistä KEJO-kenttäjärjestelmää. Lisäksi sähköistä asiointia on viime vuosina kehitetty hyvin tuloksin, hyvänä esimerkkinä passin hakuprosessi, joka onnistuu poliisiasemalla käymättä.

Mitä opittavaa digitalisaatiosta viranomaisilla on yrityspuolelta?

Tällä hetkellä viranomaisilla on kaksi kompastuskiveä. Ensinnäkin tietoturvallisuus on hyvä renki, mutta huono isäntä. On tärkeää huolehtia tietoturvasta, mutta se sitoo nyt liikaa viranomaisten käsiä, ja digimahdollisuuksia ei päästä hyödyntämään riittävästi. Loppukäyttäjien näkökulmasta tilanne on erityisen hankala, sillä joissakin tapauksissa tietoturvallisuus menee jopa työturvallisuuden edelle. Toisena kompastuskivenä näen julkisten hankintojen raskaat kilpailutusprosessit. Katsomme kateellisina yksityisen sektorin mahdollisuuksia tehdä nopeita ratkaisuja kalustohankinnoissa.

Millaisia digitalisaation sovelluksia teillä on otettu käyttöön?

Tehtäväkenttä on laaja, joten tarvitsemme työssämme paljon teknologiaa. Digitalisaatio näkyy monessa eri muodossa. Hyviä esimerkkejä ovat laajakaistaisten mobiilidatayhteyksien käyttö poliisiautoissa erityisen monikanavareitittimen avulla ja rekisterikilpiä lukevan video- ja kameralaitteiston (REVIKA) käyttö. Lisäksi poliisi kehittää parhaillaan mm. miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien ja haalarikameroiden käyttöä.

Sakkojen kirjoittaminen käsin on sekin pian historiaa: poliisin lomakejärjestelmä POLO on hyvä esimerkki verrattain pienillä panoksilla tuotetusta, mainiosti toimivasta tietojärjestelmästä.

Poliisi potee jatkuvaa resurssipulaa, kuinka digitalisaatio voi helpottaa sitä?

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen totesi taannoin osuvasti poliisin pärjäävän vaikka kuinka pienillä resursseilla  ̶  huolenamme onkin, miten kansalaiset pärjäävät. Jatkossa resurssit eivät tule ainakaan lisääntymään, joten on pakko pohtia tuottavuuden lisäämistä teknologian avulla. Toisaalta on muistettava, että poliisityö on luonteeltaan sellaista käsillä tekemistä ja ihmisaivoilla ajattelemista, mitä ei keinoäly tai robotti voi koskaan korvata.

"Poliisi pärjää vaikka kuinka pienillä resursseilla. Huoli onkin, miten kansalaiset pärjäävät."

Millaisia toiveita teille tulee asiakkailtanne?

Sähköisen asioinnin kehittäminen on sekä asiakkaiden että poliisin etu. Papereiden käsittely on vanhanaikaista, ja siitä tulisi pyrkiä kokonaan eroon. Esimerkiksi sakotuksen voisi hoitaa täysin sähköisesti.

Mitä poliisiksi opiskelevat nuoret tuovat digimaailmasta?

Nuorissa on valtavasti potentiaalia. He ovat kasvaneet kilpaa teknologian kehityksen kanssa. Nuoret omaksuvat uuden teknologian helposti ja osaavat hyödyntää sitä innovatiivisesti. Samalla nuoret osaavat vaatia työvälineiltään enemmän, vanhanaikaiset ratkaisut eivät tyydytä. Näin nelikymppisenä olen tituleerannut itseäni leikkimielisesti entiseksi tekniikan ihmelapseksi, nykyiseksi tekniikan ihmettelijäksi.

Villi visiosi digitalisaation mahdollisuuksista viranomaistoimintaan?

Mahdollisuudet ja hyödyt ovat rajattomat. Meidän tulisi löytää tasapaino tietoturvan ja käytettävyyden välillä, muuten putoamme liikkuvasta junasta. Tarvitsemme myös priorisointia, jotta vähäiset voimavaramme saadaan kanavoitua aidosti tuottavuutta lisääviin kehittämishankkeisiin. Tärkeintä on taata kentällä työskentelevien poliisien edellytykset hoitaa tehtävänsä turvallisesti, mutta samalla organisaation tuottavuus maksimoiden. Poliisityö on digitalisaation hyökyaallosta huolimatta jatkossakin käsityötä.

 

Ylikomisario Sami Hätönen työskentelee Poliisihallituksen poliisitoimintayksikössä valvonta- ja hälytystoiminnan asiantuntijana useissa teknologian kehittämisprojekteissa.

Uusimmat Artikkelit