Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Kapasiteettipalvelut // 24.10.2016

Turvallisinta palvelintilaa kriittiselle tiedolle

Erillisverkkojen kapasiteettipalvelut tarjoavat käyttäjilleen sataprosenttisesti kotimaista ja tiukimmatkin turvallisuusvaateet täyttävää palvelin- ja tallennuskapasiteettia.

Kapasiteettipalvelut on kiinteä osa Erillisverkkojen kokonaisturvallisuusratkaisua, joka tarjoaa turvallisia palveluita yhteiskunnan kriittisille toimijoille.

”Asiakkaamme toimivat turvallisuuspilven sisällä. Tarjoamme siellä palvelin- ja tallennuskapasiteettia, jossa on keskitetty päästä päähän -hallinta, muun muassa hyvin tiukkaa pääsynhallintaa ja salattuja tietoliikenneyhteyksiä. Kaikki palvelumme täyttävät modernit tietoturvavaatimukset”, kapasiteettipalveluista vastaava Tommi Lahtinen sanoo.

Palvelut uudelle tasolle

Kapasiteettipalveluita lähdettiin kehittämään pari vuotta sitten. Kehitystyön vankkana perustana oli Erillisverkoille lähes 20 vuoden aikana kertynyt tietämys turvallisuuskriittisten toimijoiden, kuten viranomaisten, pelastusalan toimijoiden ja sähkölaitosten, tarpeista.

Modernisoinnin yhteydessä merkittävä osa palvelimista toteutettiin virtualisointitekniikalla, jolla muun muassa niiden fyysinen määrä ja tarvitsema tila on minimoitu. Laitteiston sähkönkulutus on saatu nykystandardien mukaiseksi ja ylläpitokustannukset ovat huomattavasti aiempaa alhaisemmat.

Modernit valtionhallinnon tietoturvavaatimukset, kuten tieto- ja kyberturvallisuuden Vahti-ohjeet, tietoturvan auditointityökalu Katakri sekä Viestintäviraston konesalien tietoturvalle asettamat suositukset ovat olleet kehittämistyön ytimessä.

Modernit tietoturvavaatimukset sekä Viestintäviraston asettamat suositukset ovat kehittämistyön ytimessä.

”Olemme tuotteistaneet kapasiteettipalvelumme asiakastarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi, joka on helppo hankkia ja vaivaton tapa huolehtia turvallisista datakeskuspalveluista. Olemme vuosien varrella nähneet asiakkaidemme turvallisuustarpeiden kehityksen ja haluamme vastata näihin vaateisiin – kuten konesalien kahdennukseen, fyysiseen hajautukseen ja varmistuksiin – asiakkaan vaatimalla tavalla”, Lahtinen sanoo.

Omissa osaavissa käsissä

Erillisverkkojen kapasiteettipalvelut on toteutettu täysin kotimaisin voimin, eikä verkon ylläpitoa tai valvontaa ole ketjutettu alihankkijoille. Erillisverkkojen asiantuntijajoukko takaa, että asiakkaiden palvelut toimivat 24/7 ja vaativimmissakin ongelmatilanteissa asiantuntijavoimaa on heti käytössä.

Kolme konesalia on hajautettu maantieteellisesti niin, että kaksi kolmesta salista voi ottaa palvelut haltuunsa, jos yksi konesali ajautuu toimintakyvyttömäksi.

Konesaleista kaksi on pääkaupunkiseudulla ja yksi Keski-Suomessa. Ne kaikki sijaitsevat syvällä peruskallion uumenissa. Tuorein sali rakennettiin kaikilta osin uusilla laitteilla, sähkönsyötöstä ja ilmastoinnista palvelimiin ja tallennuslaitteisiin saakka.

Konesalit on hajautettu maantieteellisesti, ja kaksi kolmesta salista voi ottaa palvelut haltuunsa, jos yksi ajautuu toimintakyvyttömäksi.

Kapasiteettipalvelut tarjoaa nopeasti asiakastarpeisiin skaalautuvia palveluja esimerkiksi yritysfuusioiden yhteydessä.

”Omassa hallussamme olevat päästä päähän -palvelut korostuvat tässäkin. Toimimme ketterästi ylös- ja alaspäin asiakastarpeiden mukaan, eikä meillä tule muutostilanteessa alihankintaketjun aiheuttamia viiveitä.”

Erillisverkot rajoittaa kapasiteettipalveluiden asiakaskunnan huoltovarmuuskriittisiin toimijoihin, joihin kuuluu viranomaisia, pelastusalan toimijoita sekä iso joukko huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita, kuten energia- ja infrastruktuuripalveluja tarjoavia yrityksiä.

Miksi Erillisverkkojen kapasiteettipalvelut?

1. Erillisverkot on täysin kotimainen toimija, jolla on lähes kahden vuosikymmenen kokemus turvallisuuskriittisten toimijoiden tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluiden toimittajana: hioutuneet toimintatavat ja kattavat 24/7 tukipalvelut sekä oma turvallisuusluokiteltu ja VAP-varattu (Vapautettu aseellisesta palvelusta sodan aikana) henkilöstö.

2. Kaikki korkean saatavuuden palvelut ovat turvallisuuspilvessä yhdessä muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden kanssa.

3. Ketterä toimintatapa ja nopea palveluiden skaalautuvuus asiakastarpeiden mukaan.

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555