Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Vieraskynä // 28.10.2016

Uusista uhista huolimatta Suomi on turvallisuuden kärkimaa

Informaatiosota, turvapaikanhakijatilanne, rikollisuuden uudet muodot – turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi. Uhkakuvien keskellä kannattaa kuitenkin muistaa, että Suomi on edelleen maailman turvallisimpia maita. Yhteiseen turvallisuustyöhön on erinomaiset edellytykset, kirjoittaa sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg.

Turvallisuutta koskevat haasteet ovat huomattavasti monimutkaisempia ja ennakoimattomampia kuin aikaisemmin. Vuosien 2015 ja 2016 tapahtumien pohjalta meillä on Suomessa kokemusta siitä, miten viranomaisten on toimittava muuttuneessa maailmassa. Osaamme koota eri viranomaiset nopeasti yhteen ja toimia yhdessä.

Suomessa keskustellaan aidosti maan sisäisestä turvallisuudesta, ja turvallisuus nähdään yhteiskunnan kivijalkana. Haasteena Suomessakin on se, että toimintatapamme eivät välttämättä ole muuttuneet samassa tahdissa kuin maailma on monimutkaistunut. Viranomaisten on oltava valmiita hakemaan uusia toimintamalleja.

Yleisen reagointivalmiuden kehittämisen lisäksi myös mahdollisia yksittäisiä uhkia pitää ennakoida.

Poikkeustilanteisiin ja kriiseihin varautumisessa olennaisinta on se, että meillä on valmius reagoida mahdollisimman joustavasti tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kaikki turvallisuusviranomaiset poliisista tullin kautta maahanmuuttotehtäviä hoitaviin ovat miettineet, miten toimia oman vastuualueen yllättävissä tilanteissa. Viranomaisyhteistyö on hyvin tärkeää jatkossakin. Yleisen reagointivalmiuden kehittämisen lisäksi myös mahdollisia yksittäisiä uhkia pitää ennakoida.

Päivi Nerg

Päivi Nerg

Myös yksityisen sektorin toimijoilla on merkitystä turvallisuuskentässä. Esimerkiksi pankeilla voi olla tärkeä rooli ongelmien ennaltaehkäisyssä, koska pankkeihin kohdistuvat palvelunestohyökkäykset saattavat olla ensimmäinen merkki jostain tulevasta. Hyvä tiedonkulku paitsi viranomaisten, myös julkisen ja yksityisen sektorin välillä on tärkeää.

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia tietojen keräämiseen ja jakamiseen, ja sitä kautta entistä tarkemman tilannekuvan luomiseen. Se auttaa viranomaisia reagoimaan nopeammin ja toimimaan paremmin. Digitalisaatio myös sujuvoittaa useita viranomaisten prosesseja ja vapauttaa henkilöresursseja tekemään turvallisuustyötä kentälle, olemaan auttavana kätenä siellä missä sitä tarvitaan.

Olemme digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä vasta alussa, emmekä vielä tiedä, millaisia mahdollisuuksia kehittyvä teknologia jatkossa avaa. Ongelmien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn kehitys antaa varmasti uusia eväitä. Digitalisaation täysimittainen hyödyntäminen vaatii julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Poikkeustilanteisiin varautumisen ohella tulee varautua arjen muutokseen, joka sekin on pysyvä uusi tila. Maailman muuttuessa myös rikollisuus on muuttunut, ja digitalisoituvassa maailmassa rikoksia tapahtuu tosimaailman sijaan bittimaailmassa. Jokaisen suomalaisen omaan elämänpiiriin, tavalliseen arkeen on tullut uusi uhkia, jotka jokaisen on ymmärrettävä ja joihin on varauduttava.

Uudet sukupolvet eivät välttämättä ymmärrä uhkia sen vuoksi, että he ovat lapsesta asti kasvaneet digimaailmassa.

Tilanne vaatii uusi kansalaistaitoja, ja niitä taitoja meidän on kehitettävä niin kouluissa kuin kotona. Meidän jokaisen on katsottava uudella tavalla omaa turvallisuuttamme ja perheyhteisömme turvallisuutta. Digitalisaation tuomia uusia uhkia – kuten verkossa tapahtuvaa rikollisuutta – on monen ikäihmisen vaikea hahmottaa, koska digitaalinen maailma saattaa olla heille täysin vieras. Uudet sukupolvet taas eivät välttämättä ymmärrä uhkia sen vuoksi, että he ovat lapsesta asti kasvaneet digimaailmassa.

Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 kannattaa muistaa, että kaikesta huolimatta Suomi kuuluu maailman turvallisimpiin maihin. Uskon vakaasti, että olemme siinä joukossa tulevaisuudessakin, jos ja kun jaksamme tehdä työtä turvallisuuden eteen.

Kirjoittaja on sisäministeriön kansliapäällikkö.

Uusimmat Artikkelit