Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Turvallisuusverkko // 16.11.2016

Tuve turvaa puolustusvoimien perustehtäviä

Puolustusvoimat on yksi Hallinnon turvallisuusverkon keskeisistä käyttäjistä. Käytön helppous yhdistettynä hyvään tietoturvaan on yksi Tuven tärkeimpiä kehittämiskohteita, sanoo johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja Mikko Soikkeli Tuve-juttusarjan osassa 2/3.

Millainen rooli Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä-keskuksella on Tuve-yhteisössä, johtaja Mikko Soikkeli?

PVJJK varmistaa puolustusvoimien palveluintegraattorina yhteistyössä Valtorin ja Erillisverkkoihin kuuluvan Suomen Turvallisuusverkon, Stuven kanssa, että puolustusvoimien käyttäjät saavat Tuve-palvelut käyttöönsä.

Miten Tuve palvelee teitä käytännössä?

Tuven tieto- ja viestintekniset palvelut muodostavat puolustusvoimissa hallinnollisen työn rungon ja alustan. Yhteisiä palveluita, kuten sähköpostia ja pikaviestintää, täydentävät puolustusvoimien omat hallinnolliset järjestelmät, joita käytetään Tuve-työasemalla.

Mikko Soikkeli, Puolustusvoimat

Eversti Mikko Soikkeli.

Onko Tuve-kokonaisuus nyt valmis ja toimiiko se sille kaavaillulla tavalla?

Tuven alkuperäinen tavoite, yhteinen alusta viranomaisten keskinäiselle yhteistoiminnalle, on mielestäni hyvin saavutettu. Kokonaisuus on sitä, mitä on haettu. Puolustusvoimilla, kuten muillakin hallinnonaloilla, on lisäksi omia järjestelmiä ja palveluja, joita vielä sovitetaan Tuve-ympäristöön.

Mitä tulevaisuuden haasteita ja kehittämistarpeita näet Tuvelle?

Kehitettävää on vielä joidenkin palvelujen helppoudessa loppukäyttäjän kannalta. Korkean varautumisasteen ja tietoturvan yhdistäminen käytön helppouteen on yksi keskeinen haaste. Merkittävä tekijä on myös korkean tietoturvan ylläpito niin, että kustannukset eivät karkaa käsistä.

Mikä on Tuven rooli nykyisessä muuttuneessa turvallisuustilanteessa?

Se edistää yhteiskunnan lujittamista erilaisia häiriöitä vastaan. Jokaisella turvallisuustoimijalla on oma lakisääteinen tehtävänsä, ja Tuve tarjoaa yhteisen alustan ja aiempaa paremmat palvelut keskinäiselle yhteistoiminnalle ja kokonaisturvallisuuden periaatteen soveltamiselle käytännön työssä.

Miten yhteistyö Erillisverkkojen kanssa toimii?

Yhteistyö toimii useilla eri tasoilla varsin hyvin. Molemmilla on varmaan vielä kehitettävää prosesseissa ja niiden yhteensovittamisessa, mutta tätäkin edistetään hyvässä hengessä. Toiminta on mielestäni kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan.

Tuve turvaa kaikissa tilanteissa

Korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttävä hallinnon turvallisuusverkko (Tuve) on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva viranomaisverkko, johon kuuluu viestintäverkko, siihen liittyvät laitetilat ja laitteet sekä yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut. Verkkoa käytetään viranomaisten jokapäiväisessä työssä ja se on rakennettu toimimaan luotettavasti kaikissa turvallisuustilanteissa.

Turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalveluja tuottaa valtion kokonaan omistaman Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiö Suomen Turvallisuusverkko Oy.

Tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja tuottaa Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltik lain mukaisen siirtymäkauden ajan, enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Siirtymäkauden jälkeen Haltikin vastuulla oleva palvelutuotanto siirtyy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin.

Turvallisuusverkkotoiminta erotetaan palveluntuottajissa hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti muusta toiminnasta.

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555