Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Yhteiskunta // 1.12.2016

Turvallisuusjohtamisen digitalisaatio tarvitsee lisää rohkeutta

Emme vuokraa enää elokuvia kivijalkaliikkeistä, vaan tilaamme ne suoraan kotisohvalle. Miksi turvallisuusjohtamisessa yhä ”kilautamme kaverille” emmekä anna koneen poistaa vääriä vaihtoehtoja, kysyy Erillisverkkojen Sami Kilkkilä digitalisaatio-juttusarjan viimeisessä osassa.

Miten digitalisaatio on osattu hyödyntää turvallisuusjohtamisessa?

Liian usein digitalisaatio nähdään olemassa olevien prosessien sähköistämisenä, vaikka kyse on paljon suuremmasta asiasta ja kokonaan uusien toimintamallien luomisesta. Eivät videotilauspalvelutkaan syntyneet videovuokraamojen prosessien sähköistämisellä, vaan hyödyntämällä digitaalista toimintaympäristöä aivan uudella tavalla.

Suomessa on turvallisuuskriittisissä toiminnoissa pitkät perinteet ja toimintamallit. Mitä verkottuneemmassa maailmassa elämme, sitä suuremmaksi yhteistoiminnan merkitys kasvaa. Turvallisuuden yhteistoiminnassa olemme kuitenkin vielä prosessien sähköistämisen vaiheessa emmekä ole oikein päässeet digitalisaatiojunaan mukaan. Tähän on osasyinä toimintojen siiloutuneisuus ja kehittämisen vastuutahojen puute.

Millaisia hyviä esimerkkejä meillä on?

On pakko mainita Virve yhtenä verkostomaisen turvallisuusjohtamisen menestystarinana. Mielestäni voidaan puhua digitalisaatioratkaisusta, vaikka Virve onkin ollut olemassa jo kauan ennen kuin koko termi keksittiin.

Myös häiriötilanteiden verkostomaista hallintaa tukeva Krivat-palvelu voidaan mainita hyvänä esimerkkinä. Krivatissa ollaan sekä verkostomaisen turvallisuusjohtamisen että myös digitalisaation ytimessä.

Erillisverkot Sami Kilkkilä

Sami Kilkkilä.

Tulevaisuudessa Krivatissa tullaan hyödyntämään myös analytiikan mahdollisuuksia ja käyttäjät saavat entistä parempaa näkymää siitä, mihin tilanne on kehittymässä. Analytiikan avulla on myös mahdollista antaa tukea päätöksentekoon hektisissä tilanteissa – kone voi suoraan poistaa ”väärät vaihtoehdot” ja nopeuttaa häiriötilanteista toipumista.

Mitä opittavaa viranomaisilla on kuluttajapalveluista?

Digitalisaation menestystarinoissa käyttäjäkokemus on kaiken keskiössä. Hyvä käyttäjäkokemus tuo lisää käyttäjiä ja käyttäjäuskollisuutta. Tutkimustoimisto Gartner on ennustanut, ettei tulevaisuudessa enää ole käsitettä B2B-palvelut, vaan kaikkien palvelujen asiakkaina ovat loppukäyttäjät. Tässä on pohdittavaa myös viranomaisille: mistä syntyy käyttäjäkokemus?

Analytiikan hyödyntämisessä ollaan takamatkalla kaupallisiin palveluihin verrattuna. Esimerkiksi puhelimen navigaattori tietää jo etukäteen, mihin olet menossa ilman, että olet syöttänyt mitään osoitetta. Mitä jos turvallisuusjohtamisessa olisi käytössä ”navigaattoreita”, jotka opastaisivat mihin suuntaan kannattaa edetä?

Myös IoT:n hyödyntämisessä viranomaisilla olisi opittavaa. Olemme lähestymässä kiihtyvällä vauhdilla tilannetta, jossa kaikkea voidaan ohjata verkon yli. Turvallisuuskriittisissä toiminnoissa tuo verkko ei voi olla täysin avoin, mutta muutoin IoT:n mahdollisuuksia kannattaisi hyödyntää. Mitä nimitystä muuten tulisi käyttää suljetummista IoT-ympäristöistä? SNoT – Secure Network of Things?

Mitä meillä ei ole osattu tehdä?

Vanhasta poisoppiminen on suurin este kehitykselle. Ei ole oikein uskallettu olla riittävän rohkeita. Meillä ei myöskään ole osattu kehittää uusia palveluja ja toimintamalleja siten, että kehitystyössä olisi jo lähtökohtaisesti mukana toiminnon omistaja ja teknologinen osaaminen. Kumpikaan ei pysty yksin kehittämään uusia palveluja.

Henkilöstön diversiteettiä ei ole osattu hyödyntää riittävästi. Kehitystiimeihin pitäisi saada innovatiivisuuden lisäksi myös kokemusta. Uusi aika vaatii myös uudenlaista johtajuutta – jokaisen nykyjohtajan motto tulisi olla Experienced hands and a beginner's mind.

Digitalisaation kehitystiimeihin pitäisi saada innovatiivisuuden lisäksi myös kokemusta.

Miten Erillisverkot on valmistautunut ison D:n mahdollisuuksiin?

Olemme muokanneet sisäisiä rakenteitamme ja panostaneet innovatiivisen työkulttuurin ja osaamisen kehittämiseen. Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää paitsi uudenlaista osaamista, myös kokonaan uudenlaista ajattelutapaa. Ikuisuuskeskustelu siitä, onko teknologia renki vai isäntä suhteessa liiketoimintaan, tulisi mielestäni lopettaa. Digitalisaatiossa ne ovat tasavertaisia kumppaneita ja tätä ajatusta haluamme korostaa.

Millaisia digitalisaatioon liittyviä toiveita asiakkailta tulee?

Ylipäätään toiveita tulee liian vähän. Erityisesti toivoisin asiakkaiden kysyvän, miten voisimme yhdessä kehittää heidän toimintaansa digitalisaation keinoin. Uusia palveluja ei voi eikä kannata kehittää tilaaja–tuottaja-periaatteella, vaan yhteistyössä. Itse asiassa asiakas-termi on rajoittunut ja harhaanjohtava, varsinkin kun on kyse verkostomaisen johtamisen toimintamallien kehittämisestä.

Mitä terveisiä lähetät turvallisuuden toimijoille?

Toivon kaikille rohkeutta ja uskallusta. On myös hyvä katsoa siilojen yli, olivat ne hallinnonala-, sektori- tai toimijakohtaisia. Tavoitteet tulisi asettaa niin korkealle, ettei niihin päästä juoksemalla kovempaa, vaan ihan jotain uutta keksimällä.

 

Sami Kilkkilä on Erillisverkkojen tilannekuvapalvelujen liiketoimintajohtaja.

 

Erve Uutisten digitalisaatio-juttusarjan aiempia juttuja:

Armeija marssii digitalisaation tuella

Digitalisaatio auttaa, mutta ei korvaa poliisin työtä

Digitalisaatio torjuu turvallisuusuhat jo ennakkoon

 

 

Uusimmat Artikkelit