Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Yhteiskunta // 11.4.2017

Riskienhallintaa kaikissa olosuhteissa

Erillisverkot pyrkii omassa toiminnassaan tehokkaaseen ja kattavaan riskienhallintaan, johon sisältyvät myös kumppaniriskit.

Riskienhallinnan kivijalka ja runko on, että oma toiminta on hyvin hallussa ja että kaikkia riskeihin liittyviä kontrolleja, joita on paikalleen laitettu, tehdään sillä pieteetillä kuin pitää.

”Riskien kokonaisuus on miltei aina toimijakohtainen ja muodostuu monesta eri tekijästä. Tämä tekee prosessien, kontrollien ja sopimusten määrittelystä ja yhteensovittamisesta haastavaa. Mitään taikatemppuja ei kuitenkaan tarvita: pitää vain tietää ja sopia siitä, mitä ollaan tekemässä, mitä riskejä siihen liittyy ja millä kontrolleilla noita riskejä sitten torjutaan”, sanoo turvallisuuspäällikkö Henry Kylänlahti.

Riskienhallintaa verkostoissa

Verkostoituvassa maailmassa kukaan ei tee enää yksin mitään. Monen toimijan verkostossa toteutettava riskienhallinta edellyttää tiivistä yhteistyötä – ja pohjimmiltaan sekin on oman toiminnan ja siihen liittyvien uhkatekijöiden ja haavoittuvuuksien tunnistamista ja hallintaa.

Turvallisuuspäällikkö Henry Kylänlahti muistuttaa, että vastuuta ei voi ulkoistaa, vaikka haluaisikin.

”Meillä kestävän kokonaisuuden aikaansaamisessa on erityistä se, että palvelujen on toimittava myös ja nimenomaan poikkeusoloissa. Ja siihen tarvitaan yhteistyökumppaniemme organisaatioissa toimivia ihmisiä, joita on harvemmin korvamerkitty meille”, Kylänlahti kuvaa tilannetta.

”Kriittisimmät toimintomme varmistamme osana riskienhallintaa oman henkilöstön voimin ilman ulkoisia yhteistyökumppaneita. Täydellistä varmuutta ja aukotonta turvallisuutta ei kuitenkaan pystytä saavuttamaan, vaan lopputulos on tasapainoilua kustannusten ja jatkuvuuden varmistamisen välillä.”

Kilpajuoksua riskien kanssa

Tietotekniikan roolin jatkuva korostuminen näkyy sekin riskienhallinnassa, sillä nykyisin ilman toimivia tietojärjestelmiä ei tule edes vettä hanasta.

”Häiriötilanteista yhteiskunnalle aiheutuvien riskien minimointi edellyttää erilaisia kahdennuksia, varmennuksia, suojattuja tuotantotiloja ja henkilöstön taustaselvityksiä. Tekemistä riittää, mutta se on vain tekemistä”, Kylänlahti muistuttaa.

”Tietojärjestelmien turvallisuusriskit muuttuvat jatkuvasti ja edellyttävät kaikilta toimijoilta perässä pysymistä. Vuosia sitten tehty sopimus ei välttämättä riitä takaamaan turvallisuutta tilanteessa, jossa erilaiset standardit voivat valmistuessaan olla jo vanhentuneita. Myös lainsäädäntö laahaa jäljessä teknisen kehityksen nopeuteen verrattuna.”

Tiukat reunaehdot

Asiakkaiden – ja sitä kautta yhteiskunnan kriittisten toimintojen – kannalta on tärkeää, että Erillisverkot pystyy varmistamaan ja hallitsemaan toimintaansa liittyvät riskit niin auringonpaisteessa kuin myrskyn kaataessa puita.

”Tehokkailla riskienhallintaprosesseilla varmistamme toimintamme myös poikkeusolojen varalle. Uusia riskejä nousee esiin jatkuvasti. Maailma ei ole koskaan valmis, ja myös me Erillisverkoissa kehitämme koko ajan toimintaamme. Meidän pitää jatkuvalla syklillä katsoa, kenen kanssa me olemme sopineet ja mitä olemme sopineet, ja toimitaanko niin kuin on sovittu.”

Erillisverkkojen liiketoiminnan erityispiirteet tuovat yhteistyökuvioihin normaalin liiketoiminnan riskienhallinnasta poikkeavia mausteita.

”Meillä on lakisääteisiä ja viranomaismääräyksissä kuvattuja toiminnan reunaehtoja ja niiden lisäksi vielä oman liiketoimintamme asettamia vaatimuksia. Kun sitten vyörytämme niitä esimerkiksi turvallisuussopimusten kautta yhteistoimintakumppaneillemme, vaatimuslista saattaa tuntua heistä kovalta”, Kylänlahti pohtii.

”Toisaalta meillä on Virven kaltaisia pitkän elinkaaren järjestelmiä, joiden osalta myös yhteistyökumppaniverkoston riskienhallinta pitää säätää pitkälle aikavälille. Sen vuoksi pitkä elinkaari ja molemminpuolinen sitoutuminen tasaavat tilannetta alihankkijoiden kannalta.”

Lue lisää:
Suomen Riskienhallintayhdistyksen Lassi Väisänen: "Riskienhallinnasta tehtävä johtamisen normaali väline"

Uusimmat Artikkelit