Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Virve // 3.10.2017

Virve turvaa Länsimetrossa

Länsimetron rakennusurakka on ollut pitkä ja vaiheikas. Maan alla luikerteleva metro vaatii viranomaisilta erityistä osaamista, jotta sekä metron rakentajien että tulevien matkustajien turvallisuus säilyy. Virve toimii viranomaisten apuna Länsimetrossa kaikissa olosuhteissa.

Virve takaa osaltaan metron turvallisuuden.

Turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota koko Länsimetron rakennusvaiheen ajan. Muun muassa pelastuslaitokset harjoittelevat tunnelityömailla säännöllisesti yhdessä metron rakentajien ja muiden toimijoiden kanssa. Viranomaisverkko Virveä käytetään viestinnän ja johtamisen työkaluna harjoituksissa.

Virve-kuuluvuuden rakentamisen suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin. Virven avulla esimerkiksi pelastuslaitos voi toimia pelastustehtävissä tehokkaasti.

”Nyt kun metro alkaa olla valmistumisvaiheessa, myös Virvessä on menossa loppuhyväksynnät ja käyttöönotto”, Erillisverkkojen verkkopäällikkö Harri Hildén kertoo.

Virve-palveluja maan alle

Virven rakentaminen metrotunneliin ei ole ollut ihan helppo nakki. Metrotunnelissa olosuhde- ja viranomaisvaatimukset ovat korkeammat kuin normaali kiinteistöjen sisäverkoissa.

”Maan alle rakennettu sisäverkko on toteutettu vuotavalla kaapelilla ja antenneilla. Riittävän signaalitason ja kapasiteetin takaamiseksi Länsimetroon on rakennettu vain metroasemia ja metrotunneleita palvelevia tukiasemia. Tukiasemat syöttävät Virve-signaalin useille toistimille, joiden kautta signaali jaetaan varsinaiseen sisäverkkoon.”, Hildén kuvailee.

virve testausta

Olosuhteet haastavat kommunikoinnin Länsimetron tunneliverkostossa.

Lisäksi lämpötila- ja kosteusolosuhteet täytyy huomioida erityisesti elektroniikkaa sisältävien aktiivilaitteiden osalta.

Yhdessä urakoitsijoiden kanssa

Urakoitsijat rakentavat tunneleihin Virve-kuuluvuuden sekä asentavat tarvittavat laitteet. Erillisverkkojen roolina on tarkastaa ja mitata rakennettujen verkkojen radiotekniset asiat ja varmistaa Virve-palvelun korkea laatu.

”Tarkastamme kokonaisuuden ja annamme luvan verkon käyttöönottoon. Me huolehdimme, että viranomaisten vaatimukset on täytetty”, Hildén kertoo.

Metrotunnelin olosuhteet ovat haastavat.

Hildén korostaa yhteistyötä verkkosuunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Työtä varautumisen ja turvallisuuden eteen on paiskittu yhdessä hartiavoimin.

 

Artikkeli on julkaistu 19.5.2015 ja päivitetty 3.10.2017.

Savua tunnelissa

Pelastuslaitos harjoittelee metrotunneleissa ja -työmailla säännöllisesti. Muutama vuosi sitten harjoiteltiin Urheilupuiston ja Niittykummun asemien välisellä ratalinjaosuudella. Samantyyppisiä harjoituksia on tehty koko metron rakennusurakan aikana.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloesimies Petri Maunula kuvailee harjoitusta onnistuneeksi.

Konkreettinen hyöty löytyy ohjeistuksien, toimintatapojen sekä kaluston toimivuuden testauksesta.

”Parannettavaakin toki on muun muassa metrokohteiden paikallistuntemuksessa. Tämän tyyppisillä harjoitteilla mahdollistamme osallistujille tutustumisen alueeseen ja tunnelistoon.”

Harjoituksessa metrotyömaan tunnelissa syntyi tulipalo ja tunnelit täyttyivät savusta. Pelastuslaitos pelasti loukkuun jääneen henkilön Tontunmäessä olevan metron pystykuilun kautta.

Maunulan mukaan maanalaisissa kohteissa, missä etenemät ovat suuret, viestiliikenne on merkittävässä roolissa.

”Viestiliikenneyhteyksien rakentaminen, jos ne eivät ole muuten valmiina, vaatii osaamista, tietämystä ja kädentaitoja. Virve-suorakanavatoimintoa olisi pystytty käyttämään tehokkaammin.”

palomiehia

Maanalaiset tilat muuttavat pelastuslaitoksen toimintaympäristöä merkittävästi.

”Muutos on kokonaisuus, tunnelien lisäksi myös muut hankkeet on huomioitava: korkeat rakennukset asemien läheisyydessä, asuntokannan tiivistyminen ja kaupan keskukset. Näissä yhteisenä nimittäjänä meidän näkökulmastamme on laajojen kokonaisuuksien hallinta onnettomuustilanteissa sekä metron suuret ihmismäärät ruuhka-aikana. Muutos on suurta, ja yksittäisiä uusia asioita on paljon.”

 

Länsimetro pähkinän kuoressa

  • Pituus 14 + 7 kilometriä
  • 8 + 5 uutta asemaa
  • 15 + 8 poistumistiekuilua
  • 170 000 matkustajaa päivittäin
  • 3 050 liityntäpysäköintipaikkaa
  • 4 100 pysäköintipaikkaa pyörille

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555