Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Kapasiteettipalvelut Konesali // 7.11.2017

Joustavuutta ja tietoturvaa Erillisverkkojen uusilla palvelukokonaisuuksilla

Yhteiskunnan toimivuutta varmistava viestintä koostuu lukuisista Erillisverkkojen erityisosaamista vaativista rakennuspalikoista konesaleineen, tietoverkkoineen ja tukiasemineen. Turvatut palvelukokonaisuudet säästävät ylimääräistä vaivaa ja vähentävät riskejä, jotka voivat liittyä paitsi tekniikkaan myös vaikkapa sopimustekniseen osaamiseen.

Yhteiskunnan toimivuus ja turvallisuus pyörivät pitkälti bittien varassa. Erillisverkkojen konesalit ja järjestelmät on rakennettu huipputurvallisuutta silmällä pitäen.

Moni yksinkertainen sähköinen toimenpide, kuten sähköpostin lähettäminen, edellyttää yllättävän monen järjestelmän toimimista taustalla. Erillisverkkojen tuotantopäällikkö Esa Wörlin muistuttaa, että tarvittavien järjestelmien määrä vielä kaksinkertaistuu, jos palvelusta halutaan rakentaa mahdollisimman turvallinen ja luotettava.

Esa Wörlin

Esa Wörlin

”Kun hätäkeskuspäivystäjän pöydästä lähtee hälytys ensivasteyksikölle, se matkaa ensin Erillisverkkojen tietoverkkoa pitkin Erillisverkkojen konesaliin. Siellä taas sijaitsevat hätäkeskusten tietojärjestelmää pyörittävät Erillisverkkojen palvelimet”, Wörlin kuvaa viestin matkaa.

”Sieltä se jatkaa matkaansa Erillisverkkojen verkossa Erillisverkkojen keskukseen ja oikeaan Virve-tukiasemaan, josta se kulkee radioteitse ensivasteyksikön Virve-päätelaitteeseen. Erillisverkot valvoo koko ketjua ja huoltaa päätelaitteet.”

Laitetiloja, varajärjestelmiä ja vahvaa tunnistusta

Hätäkeskuksen yhteyksien on toimittava kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa.

”Viestinnän varmistamiseksi tarvitaan tilojen, palvelimien ja henkilöstön lisäksi myös katkeamatonta sähkönsyöttöä, palvelinten viilentämiseen tarkoitettuja järjestelmiä sekä varavoimajärjestelmien tarvitsemaa polttoainetta, jonka jatkuvasta tuoreudesta jonkun on huolehdittava. Tarvitaan myös kuituja, niiden varaan rakennettuja turvattuja tietoyhteyksiä ja palvelinten yhteistoimintaa orkestroivia järjestelmiä”, Wörlin listaa palvelukokonaisuuteen tarvittavia kymmeniä rakennuspalikoita.

”Lisäksi tarvitaan verkon valvontaa, pääsynhallintaa ja vahvaa käyttäjien tunnistusta, sekä verkkoliikenteen että todellisten portille tulevien ihmisten – kuten huoltomiesten – tunnistamiseksi. Vielä tarvitaan kyberturvallisuuden vaatimia järjestelmiä, kykyä tunnistaa ja torjua tietomurtoja ja palauttaa toiminta hyökkäyksen jälkeen nopeasti normaaliksi.”

Korkeaa turvallisuutta edellyttävän yhteiskunnalle kriittisen sähköisen tiedon määrä kasvaa kaiken aikaa, kun yhteiskunta digitalisoituu ja tieto ja palvelut siirtyvät sähköisiin kanaviin.

”Sähköiset matkaliput, tiliotteet ja reseptit ovat jo aikaa sitten korvanneet paperiset. Tulevaisuudessa esimerkiksi sote-yhteistyö lisää kriittisen viestinnän määrää. Yhä useampia yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja, kuten energiaverkkoja, vesi- ja viemärilaitoksia sekä turvallisuutta tarkkaillaan ja ohjataan verkon yli.”

Palvelukokonaisuudet lisäävät turvallisuutta

Tuotepäällikkö Tommi Lahtinen muistuttaa, että viestintää tukevien järjestelmien hallinta edellyttää erityisosaamista, jonka kaupalliset toimijat ostavat yleensä ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Erillisverkkojen palvelukokonaisuus on sen sijaan alusta loppuun omassa hallinnassa.

Tommi Lahtinen

”Asiakkaamme ovat yhteiskunnan toiminnalle ja turvallisuudelle keskeisiä viranomaisia tai niihin rinnastettavia ja niille palveluja tuottavia toimijoita. He edellyttävät tietojärjestelmä- ja tietoliikennepalveluiltaan mahdollisimman vahvaa turvallisuutta ja saatavuutta”, Lahtinen sanoo.

”Tähän asti olemme tarjonneet heille turvallisen viestinnän palveluja toisistaan erillään, kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Nyt on kuitenkin nähty selvä tarve paketoida niitä aikaisempaa selvemmin päästä päähän yltäviksi kokonaisuuksiksi. Toki näitä palveluja saa myös jatkossakin erillisinä.”

Palvelukokonaisuuksien tarjoaminen mahdollistaa rakennuspalikoiden aikaisempaa paremman yhteensovittamisen ja tämän kokonaisuuden varassa toimivien aivan uudenlaisten sovellusten julkaisemisen. Samalla helpotetaan asiakkaan elämää.

”Asiakas saa meiltä yhdellä sopimuksella koko palvelun päästä päähän. Se lisää myös turvallisuutta, sillä näiden palvelujen ostamisessa tarvitaan sopimusosaamista, jota asiakkailla ei yleensä ole. Jos sopimukset eivät ole kunnossa, palvelu voidaan esimerkiksi yllättäen ulkoistaa maan rajojen ulkopuolelle. Hankintasopimusten katveeseen jää muutenkin helposti harmaita alueita, joista ei vastaa kukaan.”

Konesalit on suojattu huipputehokkaasti

Esa Wörlin kertoo, että Erillisverkkojen tuottamien palvelujen korkean vikasietoisuuden vaatimus edellyttää kaikkien järjestelmien kahdentamista viimeistä kuituyhteyttä ja varavoimakonetta myöten.

Omissa kaivannoissaan kulkevat kahdennetut kuidut yhdistävät kymmenien kilometrien päässä toisistaan sijaitsevat konesalit, joiden tilat on suojattu sähköhäiriöiden ja myös aurinkomyrskyjen ja ydinsodan aiheuttamien sähkömagneettisten pulssien varalle. Myös henkilöstön taustat on tarkistettu ja pääsy palvelimien luokse on erittäin rajoitettua.

”Kaikki tämä on Erillisverkkojen asiakkaiden saatavilla. Heille on myös tärkeää, että lähes kaikki Erillisverkkojen työntekijät – ja siten myös Erillisverkot – jatkavat tehtävissään myös poikkeusoloissa yhteiskunnan toiminnalle tärkeiden tehtäviensä vuoksi."

Joustavat palvelut yhteiskunnan toimivuuden turvaajille

Korkea turvallisuus ja vikasietoisuus toki maksavat. Sen vuoksi Erillisverkot ei kilpaile määrillä tai hinnalla. Lahtinen muistuttaa, että Erillisverkot voi ottaa asiakkaikseen vain yhteiskunnan toimivuudelle ja turvallisuudelle tärkeitä toimijoita.

Vesi- ja sähkölaitosten järjestelmissä on digitalisaation myötä yhä enemmän kriittistä tietoa. Muun muassa nämä kuntien omistamat laitokset hyötyisivät Erillisverkkojen palveluista.

 

”Palveluistamme hyötyisivät esimerkiksi kunnat ja kuntien omistamat sähkö- ja vesilaitokset. Niillä on digitalisaation myötä järjestelmissään aikaisempaa kriittisemmäksi muuttunutta tietoa, jonka turvallisuudessa ja jatkuvuussuunnittelussa olisi kehitettävää.”

Vaikka monilla näistä toimijoista olisi halua lujittaa järjestelmäänsä, jatkuvuuden suunnitteluun liittyvän osto- ja sopimusteknisen osaamisen rajat tulevat pienissä organisaatioissa nopeasti vastaan.

”Koska olemme pieni erityistehtäväoperaattori, pystymme räätälöimään tarjoamamme palvelukokonaisuudet erityisesti jatkuvuus- ja turvallisuusominaisuuksien osalta joustavammin kuin alan isot toimijat, joiden toimintaperiaatteena on tarjota samaa tuotetta mahdollisimman monille.”

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555