Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Vieraskynä // 10.10.2018

Viranomaisten laajakaistainen viestintäpalvelu kannattaa toteuttaa hybridiratkaisuna

Hybridiratkaisun käyttäminen on yhteiskunnan kannalta hyödyllisin vaihtoehto, kun Virve-palvelu päivitetään laajakaistaiseksi ja edetään Virve 2.0:aan, kirjoittaa tekniikan lisensiaatti Matti Peltola väitöskirjansa pohjalta.

Tekniikan lisensiaatti Matti Peltolan väitöskirjan perusteella hybridiverkko tuottaisi eniten yhteiskunnallista hyötyä.

Viranomaisverkon muuntuminen nykyisestä kapeakaistaisesta verkosta (Virve) laajakaistaiseen verkkoon (Virve 2.0) tapahtuu yhteiskunnan kannalta turvallisimmin, edullisimmin ja aikataulullisesti joustavimmin, jos verkkoratkaisu perustetaan niin sanottuun hybridiratkaisuun.

Hybridiratkaisu on yhteiskunnan kannalta hyödyllisin vaihtoehto, kun #Virve-palvelu etenee Virve 2.0:aan. #väitös #tutkimus

Tekniikan lisensiaatti Matti Peltola

Matti Peltola

Hybridiratkaisu muodostuu nykyisestä Virve-verkosta, kaupallisista 4G-verkoista, viranomaisten virtuaalioperaattoriratkaisusta sekä viranomaisille dedikoiduista 4G-tilaajaverkon saarekkeista. Esittelen hybridiratkaisun kuvauksen ja perusteet Aalto-yliopistolle tekemässäni, juuri julkaistussa väitöskirjassani.

Väitöskirjan tavoitteena oli selvittää, miten viranomaisten mobiililaajakaistapalvelu on edullisinta toteuttaa, kun kriteerinä on yhteiskunnallinen hyöty. Yhteiskunnallista hyötyä käytetään yleisesti mittarina, kun arvotetaan yhteiskunnan tuottamia palveluja, muun muassa kun päätetään teiden rakentamisesta. Yhteiskunnallinen nettohyöty lasketaan huomioimalla palvelun tuottama hyöty, palvelun saatavuus ja kustannukset.

Kaupallinen vai erillinen verkko – hyöty riippuu asukastiheydestä

Väitöskirjan perusteella eniten yhteiskunnallista hyötyä tuottaa hybridiverkko.

Tällöin viranomaisradioverkkopalvelut tuotetaan julkisia mobiiliverkkoja käyttäen asukastiheyteen saakka, joka on noin 100 henkilöä neliökilometrillä. Taajemmin asutuilla alueilla suurin yhteiskunnallinen hyöty saadaan käyttämällä pelkästään viranomaisten käyttöön varattuja verkkoja.

Kaupallisen verkon edullisuus harvaan asutuilla alueilla johtuu käyttäjien ja tapahtumien vähäisestä määrästä. Vastaavasti taajamissa ja muutoin kriittisillä alueilla viranomaiskäyttöön varattu erillinen verkko tuottaa suurimman yhteiskunnallisen hyödyn, koska käyttäjiä ja tapahtumia on lukuisia, tukiasemamäärä vähäisempi ja erillinen verkko on helpompi varmentaa. Tämä pienentää kustannuksia.

paloauto ja viranomaisviestintä

Jos viranomaisten mobiiliverkkopalvelu ei toimi hätätilanteen aikana, palvelu osoittautuu käyttökelvottomaksi juuri siinä tilanteessa, jota varten se on rakennettu.

Nykyistä Virveä käytetään ennakoitua kauemmin

Virve-verkon käyttäjämäärä on nykyisin jo yli 40 000. Se on osoittautunut luotettavaksi viestintävälineeksi.

Viranomaisten puheliikenne tarvitsee nykyisen Virve:n palveluja, kunnes 4G-verkko kattaa koko maan. Tämä johtuu siitä, että 2G/3G-verkkoihin ei kyetä toteuttamaan ryhmäpuhelutoiminnallisuutta.

Kaupallisten operaattoreiden 4G-kattavuudesta puuttuu edelleen merkittäviä alueita Pohjois- ja Itä-Suomessa, ja puutteita on myös keskisen ja eteläisen Suomen alueella. 4G-verkon kattavuuden rakentaminen vaatii vielä merkittäviä panostuksia, etenkin kun otetaan huomioon kyseisillä alueilla olevien käyttäjien vähäinen määrän.

viranomaisviestintä ja virve-verkko

Viranomaisten mobiiliverkkopalvelun tason ehdoton minimi lienee ajoneuvojen viestiliikenteen takaaminen kaikissa olosuhteissa.

Sähkön katkeaminen ja kyberhyökkäys suurimmat uhat

Jos viranomaisten mobiiliverkkopalvelu ei toimi hätätilanteen aikana, palvelu osoittautuu käyttökelvottomaksi juuri siinä tilanteessa, jota varten se on rakennettu.

Viranomaisverkkopalveluun kohdistuvat suurimmat uhat ovat sähkönsyötön katkeaminen ja kyber-hyökkäykset. Sähkönsyötön varmistaminen tulee entistä kalliimmaksi 4G/5G-verkoilla, koska tukiasemien määrä kasvaa huomattavasti. Tämä johtuu käytetystä ylemmästä taajuusalueesta.

Kaupunkialueiden kaupallisilla verkoilla kapasiteetin varmistaminen edelleen lisää tukiasemamäärää, kun taas erillisverkot voidaan rakentaa ottamalla huomioon pelkästään verkon kattavuus. Viranomaisten mobiiliverkkopalvelun tason ehdoton minimi lienee ajoneuvojen viestiliikenteen takaaminen kaikissa olosuhteissa.

Mobiiliverkkoon kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä on hyvänä esimerkkinä Saksassa marraskuussa 2016 tapahtunut verkkovirushyökkäys, joka lamaannutti myös mobiiliverkkoja.

Kaupallisille verkoille tiukat vaatimukset viranomaiskäytössä

Viranomaisten mobiiliverkkopalvelun ostaminen kaupallisilta toimijoilta edellyttää vahvaa sopimuskäytäntöä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on lueteltu joukko lisävaatimuksia, joita viranomaisverkkojen operaattoreilta vaaditaan verrattuna tavallisten yhteisöjen mobiilipalvelusopimuksiin.

Viranomaisten mobiiliverkkopalvelun ostaminen kaupallisilta toimijoilta edellyttää vahvaa sopimuskäytäntöä. #väitös #tutkimus #Virve-palvelu #4G

Viranomaiskäyttöön tuleville verkoille asetetaan vaatimuksia muun muassa järjestelmän saatavuuden ja käytettävyyden, käyttäjien prioriteettien, verkon omistuksen sekä tietojen fyysisen sijoittamisen suhteen.

Huomioitava asia on myös viranomaisten viiveettömyyttä vaativa kriittinen data. Nykyisin Virve-verkossa kulkee viikossa noin 55 miljoonaa viestiä, joista suuri osa syntyy paikannussovelluksesta.

Suomella kansainvälisestikin vahva osaaminen

Suomeen rakennettiin maailman ensimmäinen Tetra-verkko. Myös laajakaistaisten viranomaisverkkojen kehitystyössä Suomi on kulkenut eturintamassa. Suomessa kehitetyt verkko- ja sovellusratkaisut, viranomaisverkkoihin liittyvän tutkimustyön tulokset sekä viranomaisverkkojen kehityspolun määrittely on hyväksytty laajalti oikeiksi.

Kansainvälinen yhteistyö – niin Pohjoismaiden kuin laajemmin Euroopan alueella sekä USA:n FirstNet-operaattorin kanssa – on koettu hyödylliseksi osapuolten keskuudessa. Critical Communications Broadband Group’n puheenjohtajuus on suomalaisissa käsissä. Lisäksi Suomen panos viranomaisverkkojen, -terminaalien ja -sovellusten toimittajana on merkittävä.

Suomella on tarjota kansainväliselle yhteisölle vahvaa osaamista kriittisen radioviestinnän alalla.

 

Uusimmat Artikkelit