Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

// 21.5.2014

KRIVAT

 Toimintakonsepti, jonka päätarkoitus on edistää ja täydentää yritysten omaa häiriöhallintaa ja tilannekuvan muodostamista suurhäiriötilanteissa sekä nopeuttaa suurhäiriötilanteista toipumista.