Erillisverkoissa vastuullisuus on turvallisuuden mahdollistamista

Erillisverkkojen yritysvastuuraportti 2017 julkaistiin huhtikuussa. Konsernin toimitusjohtaja Timo Lehtimäki kertoo tunnelmiaan menneeltä kaudelta teemalla ’Turvallisuus tehdään yhdessä’.

Vuosi 2017 oli merkityksellisten lukujen vuosi: ehkä tärkeimpänä Suomen itsenäisyyden pyöreät 100 vuotta. Myös Erillisverkkojen vuosi oli menestyksekäs: viranomaisverkko Virve juhlisti 15-vuotista taivaltaan ja saavutti lähes 40 000 liittymää, Turvallisuusverkon operointi jatkui onnistuneesti Erillisverkoissa kolmatta vuotta ja Konesalipalvelumme käyttöaste hipoi täyttä sataa. Lisäksi Erillisverkot teki uuden yritysoston.

Satoja erillisverkkolaisia, yhteistyötä ja lukematon määrä työtunteja

”Erillisverkkojen vuosi 2017 oli onnistunut. Heti alkuvuodesta lähdimme konkretisoimaan sloganiamme ’Turvallisuus tehdään yhdessä’. Sitoutuminen turvallisuustoimijoiden yhteistyön mahdollistamiseen on ollut koko konsernilla erittäin hyvä”, Lehtimäki sanoo.

”Yhteistyö on niin suomalaisten turvallisuustoimijoiden kuin koko yhteiskuntamme vahvuus. Yksi pieni, mutta tärkeä esimerkki tästä ovat meidän, viranomaisten, operaattoreiden ja verkkoyhtiöiden kesken tehdyt testit viranomaisliikenteen etuoikeutustoiminnallisuuksista mobiililaajakaistaverkon aidoissa kuormitustilanteissa. Ilman luottamusta ja yhteistyötä nämäkin tärkeät testit olisivat jääneet tekemättä.”

TimoLehtimaki_jaanmurtajat
”Yhteistyö on niin suomalaisten turvallisuustoimijoiden kuin koko yhteiskuntamme vahvuus”, Lehtimäki toteaa.

Erillisverkoissa oli siis helppo ottaa omaksi Suomen satavuotisteema ”Yhdessä”. Myös loppuvuodesta julkaistu ”Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017” ohjaa tiiviiseen yhteistyöhön niin viranomaisten, yritysten, kansalaisyhteiskunnan kuin yksityisten ihmistenkin kesken.

Palveluoperaattorina kaupallisten verkkojen viranomaiskäytössä

Suomi on monella mittarilla yksi maailman turvallisimmista maista. Turvallisuus- ja tietoturvakentässä tarvitaan viranomaisten rinnalle vahvoja, osaavia ja kotimaisessa omistuksessa olevia toimijoita.

”Erillisverkkojen rooli on kasvanut ja tullut yhä merkityksellisemmäksi viime vuosina. Aikaan ja paikkaan katsomatta, muuttuvissakin olosuhteissa toimivilla kriittisen viestinnän palveluilla on merkitystä turvallisuusstrategian mukaisessa varautumisessa”, Lehtimäki muistuttaa.

Lehtimäki nostaa esille Erillisverkkojen roolin turvallisuuskriittisten toimijoiden yhteisenä palveluoperaattorina, mistä talouspoliittinen ministerivaliokunta teki päätöksen joulukuussa 2017.

Timo Lehtimäki nostaa esille Erillisverkkojen roolin turvallisuuskriittisten toimijoiden yhteisenä palveluoperaattorina, josta talouspoliittinen ministerivaliokunta teki päätöksen joulukuussa 2017.

Viranomaisviestinnän kasvava tarve laajakaistaiselle langattomalle tiedonsiirrolle luo uusia vaatimuksia mobiililaajakaistaverkoille. Käytännössä kyse on kuvien ja liikkuvan kuvan välittämisestä viranomaisviestinnässä.

”Jatkossa tuotamme turvallisuustoimijoiden langattomat laajakaistaiset palvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluoperaattorin tulee olla pysyvä, valtiollisessa ohjauksessa oleva toimija, jolla on hyvä toimialatuntemus. Näin viranomaiset ja muut turvallisuustoimijat voivat keskittyä ydintehtäviinsä. Viranomaisten toiminnan kannalta olennaista on se, että verkko toimii luotettavasti muuttuvissa olosuhteissa”, Lehtimäki kiteyttää.

Kehitystä jokaisella palvelualueella

Vuosi 2017 oli Erillisverkoille myös tietoturvatoimintojen vahvistamisen, Turvallisuusverkon kehittämisen ja Konesalipalvelujen korkean käyttöasteen ja uudistamisen vuosi.

”Ostimme sähköisiä viestinnän ja asioinnin tietoturvaratkaisuja tarjoavan Deltagon Groupin, jonka asiakaskuntaan kuuluu lukuisa määrä yhteiskunnan turvallisuuteen ja toimivuuteen liittyviä toimijoita. Deltagonin palveluvalikoima istuu Erillisverkkojen erityistehtävärooliin ja täydentää hyvin tilannekuva- ja tietoliikennepalvelujamme”, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki on tyytyväinen myös Turvallisuusverkon toiminnan kehittämiseen, verkon laatuparannuksiin ja prosessitoiminnan käynnistämiseen. Konesalipalveluista hän muistuttaa, että Erillisverkot on myös jatkossa aktiivinen datakeskustoimija.

Tilannekuvapuolella Krivatin vakiintuminen kriittisten valvomoiden arjen työkaluksi on erinomainen kehitysaskel.

Haasteena Johtotiedon asema

”Johtotiedon toiminta on yhteiskunnan kannalta merkittävää, mutta maanalaisen infran suojelemiseen liittyvässä regulaatiossa ei ole täysin onnistuttu.”

Tietoyhteiskunnan toiminta on yhä enemmän energia- ja tietotekniikkariippuvaista. Vahingossa katkaistu telekaapeli voi pimentää nettiyhteyden tuhansilta suomalaisilta kertaheitolla, ja sähkökaapelin katkaisulla voi aiheuttaa hengenvaaratilanteen.

”Maanalaista infraa on suojeltava, jotta yhteiskunnan elintärkeät toiminnot eivät häiriinny”, Lehtimäki painottaa.