erillisverkot_keko

Keko – alustatalous tuli turvallisuusalalle

Viranomaiset ja palveluntarjoajat yhdistävä Keko-alusta helpottaa uusien innovaatioiden syntymistä turvallisuusalalla.

Ilman alustataloutta monet nykyaikaiset digipalvelut olisivat jääneet syntymättä. Netflixin olisi työlästä tarjota korkearesoluutiosta videokuvaa yli sadalle miljoonalle käyttäjälleen, jos se ei voisi hyödyntää muiden kehittämiä skaalautuvia virtuaalipalvelimia.

Henkilökuljetuspalvelu Uberia olisi tuskin perustettu, jos se olisi startup-vaiheessa itse joutunut rakentamaan tarvittavat paikkatietopalvelut ja päätelaitteet. Molemmat palvelut hyödyntävät muiden kehittämiä maksunvälityspalveluita ja operaattoreiden ylläpitämää globaalia tietoverkkoa.

Uuden Keko-ekosysteemin tavoitteena on tuoda alustatalouden innnovaatiopotentiaali myös turvallisuusalan toimijoiden saataville. Erillisverkkojen Leijonaverkot liiketoiminnan liiketoimintajohtaja Sami Kilkkilän mukaan Keko on sekä sovellusten kehitysalusta että turvallisuustoimijoiden ja potentiaalisten palveluiden kehittäjien kohtaamispaikka.

”Aiemmin pienempien, innovatiivisten yritysten on ollut vaikea lähestyä viranomaisia ja alan tekninen kehitys on ollut hyvin suljettua. Kekon avulla pyrimme tuomaan alan toimijat lähemmäs toisiaan.”

erillisverkot_keko_kilkkilä_alamartimo_orädd
Sami Kilkkilä (vas.), Kimmo Alamartimo ja Petri Orädd.

Ainutlaatuinen hanke Suomessa

Kekon kehitystyön kilpailutus aloitettiin kesällä 2017. Kehittäjäksi valittiin Cinia Oy. Alustan kehitystyö alkoi keväällä 2018, ja projekti oli valmis maaliskuussa 2019.

”Kehitysprojekti meni erittäin hyvin. Olemme tyytyväisiä aikataulussa ja budjetissa pysymiseen sekä lopputuloksen laatuun. Cinian vahvuuksia ovat vahva ohjelmistoprojektiosaaminen ja mukautumiskyky. Cinialaiset ovat aidosti kiinnostuneita asiakkaidensa intresseistä”, Kilkkilä sanoo.

Cinian ohjelmistokehityksen liiketoimintajohtajan Kimmo Alamartimon mukaan kehitysprojekti oli mielenkiintoinen ja haastava, sillä vastaavaa ratkaisua ei ollut rakennettu Suomessa aiemmin.

”Tulevien käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen edellytti kehitystiimiltä luovuutta ja erittäin tiivistä kommunikaatiota Erillisverkkojen kanssa. Valtio-omisteinen Erve sopii loistavasti Keko-ekosysteemin keskiöön. On vaikea nähdä, että kaupallinen yritys tai viranomainen olisi toiminut aloitteen tekijänä Kekon rakentamiselle.”

Synergiaa ja nopeampaa sovelluskehitystä

Teknisesti Keko pohjautuu konttiperustaiseen virtualisointiin sekä konteissa ajettaviin palveluihin. Kekossa on valmiina useita ydinpalveluita, joilla helpotetaan alustalla tehtävää sovelluskehitystä. Järjestelmän yhtenä tukipilarina on pitkälle viety virtualisaatio, jonka ansiosta Kekon käytössä olevia resursseja voidaan kohdentaa palveluille niiden käyttöasteen mukaan.

Kehitysprojektista vastannut Cinian projektipäällikkö Petri Orädd kertoo, että alustan palveluiden kehityksessä on huomioitu turvallisuusalan tiukat tietoturvavaatimukset, jotka ovat välttämättömiä sovelluskehityksen kannalta.

”Kekon kehitysympäristössä viestintä sekä sovellusten ja käyttäjien oikeuksien hallinta on rakennettu valmiiksi järjestelmään. Siksi alustaan sovelluksia rakentavien palveluntuottajien ei tarvitse aloittaa joka kerta puhtaalta pöydältä.”

Kekon avulla voi myös seurata siihen rakennettujen palveluiden käyttöastetta ja käyttäjämääriä, mikä mahdollistaa käyttökertoihin pohjautuvan hinnoittelumallin.

”Olemme huomioineet, että kaikki palveluntuottajat eivät kehitä sovelluksiaan Keko-ympäristössä. Siksi myös ohjelmointirajapintoihin (API) on kiinnitetty huomiota”, Orädd sanoo.

Palveluntarjoajat kehittämään turvallisuusalaa

Tällä hetkellä Keko-ekosysteemiin etsitään uusia innovatiivisia yrityksiä. Jos yritys haluaa mukaan Kekoon, sen on aluksi otettava yhteyttä Erillisverkkoihin, joka arvioi yrityksen ja sen tarjoamien palveluiden soveltuvuuden.

”Olen tavannut viime vuosien aikana paljon startupeja perustaneita ihmisiä ja tiedän, ettei turvallisuustoimijoille ole helppoa tarjota palveluita. Uskon, että pystymme Kekon avulla löytämään potentiaalisia palveluntarjoajia ja kasvattamaan heidän uskottavuuttaan turvallisuustoimijoiden silmissä”, Erillisverkkojen Sami Kilkkilä sanoo.

Odotan, että Kekon avulla syntyy palveluita, joita emme pysty itse kuvittelemaan. Suomessa on valtavasti teknologia-alan osaamista.

Kekon avulla kehitettävät palvelut voivat käytännössä liittyä esimerkiksi paikkatiedon, videoanalytiikan, satelliitti- ja lennokkikuvan tai IoT-laitteiden sensoreiden tuottaman datan hyödyntämiseen viranomaisten toiminnassa.

”Odotan, että Kekon avulla syntyy palveluita, joita emme pysty itse kuvittelemaan. Suomessa on valtavasti teknologia-alan osaamista. Olisi omituista ajatella, että kaikki potentiaali ja teknologiaosaaminen, josta voi olla hyötyä turvallisuustoimijoille, löytyisi Erillisverkoista”, Kilkkilä sanoo.

Lue lisää: Mikä on Keko? – 6 kysymystä ja vastausta

Keko pähkinänkuoressa

  • Nopeamman sovelluskehityksen mahdollistava huipputurvallinen alusta.
  • Sovelluskehittäjien ja turvallisuustoimijoiden kohtaamispaikka.
  • Kehittäjät voivat päästä mukaan ottamalla yhteyttä Erillisverkkoihin.
  • Tulevaisuudessa myös kauppapaikka, josta turvallisuustoimijat voivat nähdä ja ostaa saatavilla olevia palveluita.