Keko mahdollistaa uuden ajan sovellukset

Turvallisuuskriittiset palvelut versovat kohta aivan uudesta alustasta. Erillisverkot rakentaa kokonaan uudentyyppistä ympäristöä käyttäjäystävällisille palveluille.

Keko on kokonaisturvallisuuden ekosysteemi, joka mahdollistaa uudenlaisten palveluiden tuottamisen turvallisuus- ja toimintokriittisten asiakkaiden tarpeisiin. Liiketoimintajohtaja Sami Kilkkilä Erillisverkoista toteaa, että Keko on hyvä esimerkki alustatalouden mahdollisuuksista: siitä, että luodaan rikas ekosysteemi, jonka hyödyt palveluntarjoajille ja käyttäjille ovat kiistattomat.

Sami Kilkkilä ja Erillisverkot
Sami Kilkkilä

”Alustatalouden ansiosta kuluttajapalvelut ovat koko ajan parempia ja parempia, ja haluamme tuoda tämän toimintamallin myös turvallisuus- ja toimintokriittisten palveluiden tuottamiseen”, Kilkkilä toteaa.

Olipa sitten kyse navigoinnista, suoratoistosta tai majoituspalveluista, uuden ajan alustat ovat jo muuttaneet kansalaisten arkea jopa huomattavasti. Vastaavan toimintamallin lanseeraaminen myös turvallisuus- ja toimintokriittisten palvelujen alueelle tulee Kilkkilän mukaan parantamaan myös näiden palvelujen ja asiakastarpeiden kohtaamista.

Alustataloudessa on vetovoimaa

Neuvotteluja lukuisien eri palveluntarjoajien kanssa käydään nyt jatkuvalla syötöllä. Yrityksiä kiinnostaa Kekossa useampikin asia, Kilkkilä tietää.

”Keko-ekosysteemin alustan avulla palveluntarjoaja voi saada käyttöönsä uuden myyntikanavan ja sitä kautta lisää myyntiä. Samalla alusta mahdollistaa uusien liiketoimintamallien kehittämisen ja uusien tuotteiden lanseeraamisen – ja uudenlaisten toiminnallisuuksien lisäämisen jo olemassa oleviin tuotteisiin ilman raskaita investointeja”, Kilkkilä listaa.

Keko on turvallisuuskriittisen kentän ekosysteemi, joka tuo kovan kattauksen alan palveluntarjoajien ulottuville.

Turvallisuus- ja toimintokriittisten käyttäjien ekosysteemi mahdollistaa myös monipuolisen yhteistyön eri toimijoiden välillä.

”Yritykset ja käyttäjät odottavat saavansa lisäarvoa ekosysteemistä – ja uskomme, että Keko pystyy sitä tuottamaan hyvinkin monipuolisesti.”

Asiakkaiden tarpeista keskeisiä ovat esimerkiksi palvelujen toimintavarmuus kaikissa tilanteissa sekä johtamisen ja päätöksenteon varmistaminen ajasta ja paikasta riippumatta.

Palveluita alustalle vuoden 2019 alkupuolella

Kaikki tähtää siihen, että ekosysteemin alustan ensimmäinen versio on valmis lanseerattavaksi tammikuussa 2019, kertoo ohjelmistoarkkitehti Jari Niemi Erillisverkoista. Tammikuussa otetaan käyttöön myös kehittäjäportaali, jonka kautta palvelukehittäjät pääsevät pureutumaan muun muassa teknis-hallinnollisiin seikkoihin.

”Rakennustyössä korostuu ketterän kehittämisen malli eli teemme alustaa nimenomaan asiakastoiveiden mukaisesti, jotta kokonaisuus palvelee palveluntarjoajia mahdollisimman hyvin”, Niemi kertoo.

Tommi Sohlberg ohjelmistoarkkitehti
Tommi Sohlberg

Kun alustasta on olemassa tietynlainen MVP-versio (Minimum Viable Product), sitä viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, lisää ohjelmistoarkkitehti Tommi Sohlberg, niin ikään Erillisverkoista. ”Tavoitteena on, että alustan päälle tuodaan ensimmäiset palvelut vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana”, Sohlberg toteaa.

Tuote räätälöidään kokonaisuuteen sopivaksi

Kekon kehittäminen ja tulevaisuuden suuntaviivojen määrittely ovat kovassa vauhdissa ja keskustelut palveluntarjoajien kanssa aktiivisia. Palveluntarjoajilta saatu vastakaiku on ollut erittäin hyvää – jahka ensin on käyty läpi, mitä alustatalous on ja mitä kaikkea se oikein mahdollistaa.

”Palveluntarjoajat ovat oppimiskäyrällä eri vaiheissa ja rehellisesti täytyy todeta, että myös Erillisverkot oppii koko ajan lisää. Olemme erittäin mielenkiintoisen polun alkupäässä, ja matkaa taivalletaan yhdessä”, Kilkkilä toteaa.

”Yksi haaste on ollut selittää, että palveluntarjoajan tuotetta ei voi sellaisenaan viedä alustan päälle, vaan se pitää sovittaa kokonaisuuteen sopivaksi”, Sohlberg kuvailee.

Ensi vaiheessa kysymys on juuri tästä: otetaan palveluntarjoajien olemassa olevia tuotteita ja palveluita ja muokataan ne alustaan sopivaksi.

Esimerkki: innovatiivisella palveluntarjoajalla on tuote, josta saisi paljon enemmän irti hyödyntämällä analysoitua dataa. Kekoon räätälöidään palveluntarjoajan kanssa toiminnallisuus, jonka kautta uudenlaisen datan analysointi ja käsittely kyseisessä palvelussa tuo lisäarvoa – ja niin tuote saadaan palvelemaan suurempaa asiakaskuntaa.

keko ja alustatalouden hyödyt
Alustan idea on vahvasti win-win-win: palveluntarjoaja hyötyy, tämän asiakas hyötyy ja samalla ekosysteemi kasvaa ja monipuolistuu.

Uusia tuotteita Keko-kulmalla

Niemi ja Sohlberg katsovat, että olemassa olevien, ”modattujen” tuotteiden jälkeen yritykset alkavat ennen pitkää tuoda alustalle ihan uusia tuotteita, jotka on kehitetty nimenomaan Keko mielessä.

”Meillä on jo olemassa erilaisia kirjastoja alustan arkkitehtuurista, joita palveluntarjoajien omat kehittäjät voivat suoraan hyödyntää uusien tuotteiden luomisessa”, Sohlberg kertoo.

Tätä kautta yritysten omat developerit näkevät suoraan alustan tarjoamat mahdollisuudet ja pääsevät suunnittelemaan uutuustuotteet Kekon vahvuuksilla pelaten – palveluntarjoajien keskinäisiä verkostovaikutuksia unohtamatta.

Nostetta isoille ja pienille toimijoille

Niemi ja Sohlberg ovat olleet ”sormet savessa” Kekon kanssa nyt vuoden päivät. Idea uudenlaisesta alustasta alkoi kuitenkin itää jo vuonna 2016.

”Koettiin, että alusta olisi hyvä tapa mahdollistaa parhaat palvelut toimintavarmasti ja ennen kaikkea turvallisesti”, Niemi kertoo.

Tarve uudenlaiselle alustalle on ilmeinen myös siksi, ettei kaikilla turvallisuuskriittisillä toimijoilla tai palveluntarjoajilla ole mahdollisuutta rakentaa omia ekosysteemejä eikä se olisi kokonaistaloudellisesti ajatellen järkevääkään. Alustan vahvuuksiin kuuluu, että se tuo nostetta niin ison kuin pienenkin toimijan ponnistukseen.

Alustan vahvuuksiin kuuluu, että se tuo nostetta niin ison kuin pienenkin toimijan ponnistukseen.

”Pienetkin toimijat voivat tulla mukaan ilman valtavia investointeja”, toteaa Sohlberg. Kuvaan kuuluu, että ekosysteemissä voi tarjota omaa palvelua osana toisen palvelua – ja päinvastoin, jolloin puhutaan verkostovaikutuksista. Verkostovaikutukset ovatkin yksi keskeisimmistä Keko-ekosysteemin isoista tavoitteista.

Kaikki voittavat Keko-ekosysteemissä

Niemen mukaan alustan idea on vahvasti win-win-win: palveluntarjoaja hyötyy, tämän asiakas hyötyy ja samalla ekosysteemi kasvaa ja monipuolistuu.

Kuinka suureksi ekosysteemi sitten voi kasvaa? Fokus turvallisuus- ja toimintokriittisiin toimijoihin rajaa myös palveluntarjoajien määrän ennemmin kymmeniin kuin satoihin. Noilla palveluntarjoajilla tulee olemaan erittäin keskeinen merkitys yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden muodostamisessa, ja he myös itse tunnistavat tuon roolinsa ja tehtävänsä yhteiskunnassa, arvioi Sami Kilkkilä.

”Keko-ekosysteemi on kokonaisuudessaan jotain sellaista, mitä Suomessa ei ole ennen nähty. Ekosysteemi luo aivan uudenlaiset puitteet turvallisuus- ja toimintokriittisten palvelujen ja asiakastarpeiden kohtaamiselle”, hän summaa.