erillisverkot_keko_alusta

Mikä on Keko? – 6 kysymystä ja vastausta

Keko on kokonaisturvallisuuden ekosysteemi, joka tarjoaa uuden toimintamallin turvallisuustoimijoiden ja palveluita tuottavien yritysten yhteistyölle.

Erillisverkkojen tuotehallintajohtaja Kristian Nieminen ja liiketoimintajohtaja Sami Kilkkilä vastaavat yleisimpiin Kekoon liittyvin kysymyksiin.

Mikä on Keko?

Keko on turvallisuustoimijoiden sekä palveluiden kehittäjien kohtaamispaikka, jonka mahdollistajana on Erillisverkkojen tarjoama sovellusten kehitysalusta. Kekon tarkoituksena on nopeuttaa sovelluskehitystä, edistää pienempien, innovatiivisten yritysten pääsyä mukaan turvallisuusalan kehittämiseen sekä tuoda alustatalouden tarjoamat mahdollisuudet turvallisuusalalle.

Teknisesti Keko-alusta pohjautuu konttiperustaiseen virtualisointiin sekä konteissa ajettaviin palveluihin. Alustan yhtenä tukipilarina on pitkälle viety virtualisaatio, jonka ansiosta Kekon käytössä olevia resursseja voidaan kohdentaa palveluille niiden käyttöasteen mukaan.

Mitä on alustatalous?

Alustataloudella tarkoitetaan internetin mahdollistamaa, nopeasti yleistyvää liiketoiminnan muotoa, jossa uusien palvelujen kehittämisessä hyödynnetään erilaisia alustoja eikä palveluntarjoajien tarvitse itse kehittää kaikkea alusta lähtien.

Esimerkiksi Netflix on syntynyt alustatalouden avulla, sillä se hyödyntää muiden kehittämiä virtuaalipalvelinjärjestelmiä, tietoverkkoja, päätelaitteita ja maksunvälityspalveluita.

Miten Keko nopeuttaa sovelluskehitystä?

Keko-alustassa on huomioitu turvallisuusalalla välttämättömät tiukat tietoturvavaatimukset. Esimerkiksi käyttäjien oikeuksien hallinta ja palvelujen tarvitsemat muut perustoiminnallisuudet on rakennettu valmiiksi järjestelmään. Siksi Kekoon palveluja rakentavien toimijoiden ei tarvitse aloittaa joka kerta puhtaalta pöydältä.

Myös ohjelmointirajapintoihin (API) on kiinnitetty huomiota, jotta sovelluskehitys olisi helpompaa myös sellaisille palveluntuottajille, jotka hoitavat kehitystyön tai osan siitä omissa ympäristöissään.

Kuka Kekon on kehittänyt ja milloin?

Kehittäjäksi valittiin kilpailutuksen pohjalta Cinia Oy. Alustan rakentaminen alkoi keväällä 2018 ja projekti oli valmis maaliskuussa 2019.

Mitä Keko mahdollistaa turvallisuustoimijoille?

Sovelluskehitys nopeutuu, kun palveluntuottajat voivat hyödyntää kehitysalustaan valmiiksi luotuja ominaisuuksia. Kun eri turvallisuustoimijat näkevät, mitä palveluita muut ovat hankkineet, voi syntyä synergiahyötyjä.

Keko mahdollistaa myös pienempien teknologiayritysten mukaantulon ja niiden osaamisen hyödyntämisen koko turvallisuusalaa kehitettäessä. Samalla saavutetaan myös kustannushyötyjä sekä palveluntarjoajien että palvelujen käyttäjien näkökulmista tarkasteltuna.

Kekon avulla kehitettävät palvelut voivat käytännössä liittyä esimerkiksi paikkatiedon, videoanalytiikan, satelliitti- ja lennokkikuvan tai IoT-laitteiden sensoreiden tuottaman datan hyödyntämiseen viranomaisten toiminnassa.

Tulevaisuudessa Kekosta tulee myös kauppapaikka, jossa turvallisuustoimijat voivat tutustua saatavilla oleviin palveluihin ja hankkia niitä.

Mitä Keko tuo palveluiden kehittäjille?

Keko tarjoaa sovelluskehitysalustan, jossa on ratkaistu valmiiksi monia turvallisuusalalla toimimiseen liittyviä haasteita. Keko-alusta myös madaltaa kynnystä uusien palvelujen kehittämiselle ja mahdollistaa kokeilut, jolloin myös palveluntarjoajien liiketoiminnallista riskiä voidaan pienentää. Kun yritys pääsee mukaan Kekoon, sen on helpompaa tarjota palveluitaan turvallisuustoimijoille.

Lue lisää: Keko – alustatalous tuli turvallisuusalalle

Kiinnostuitko Kekosta?

Ota yhteyttä:

Liiketoimintajohtaja Sami Kilkkilä
sami.kilkkila@erillisverkot.fi
P. 040 674 6777

Tuotehallintajohtaja Kristian Nieminen
kristian.nieminen@erillisverkot.fi
P. 050 377 7970