Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Laajakaista // 24.3.2016

Varmennetulla laajakaistalla tehoa tilannejohtamiseen

Datan määrä kasvaa kohisten myös viranomaisten toiminnassa. Uuden laajakaistapalvelun kautta ajantasainen tieto kulkee kentälle entistä tehokkaammin.

Two Scania Fire Trucks on the Road at Summer

Pelastusopisto testaa parhaillaan Erillisverkkojen tuotteistamaa langatonta IP-tietoliikennepalvelua (LIP). Yhteistyötä on tehty jo usean vuoden ajan. Palvelu perustuu monikanavareitittimeen, joka tukeutuu Soneran 3G- ja 4G- sekä Ukkoverkkojen LTE450-verkkoihin.

”Kaikki alkoi 2013 päättyneestä MoniKa-hankkeesta, jossa selvitimme, millaisia laajakaistaiseen mobiilidataan liittyviä tarpeita ja vaatimuksia pelastuslaitoksilla on. Erillisverkot lähti sen perustalta kehittämään monikanavaiseen reitittimeen perustuvaa ratkaisuaan, joka on nyt tuotteistettu ja saatavilla”, erikoistutkija Kari Junttila kertoo.

Uuden toteutuksen tekniikka on päivitetty vastaamaan tämän ajan vaatimuksia.

”Teemme kevään mittaan testejä ja kuuluvuuskartoituksia ja katsomme, miten palvelu toimii kuormitettaessa. Testaamme tuotteen käyttöönottoa hälytysajoneuvossa ja annamme palautetta säätöjen toimivuudesta.”

Edellytys johtamisjärjestelmien käytölle

Järjestelmästä pääsee hallitusti internetiin ja pelastuslaitosten suljettuihin verkkoihin, jolloin liikkuvassa hälytysajoneuvossa on periaatteessa samat palvelut kuin toimiston koneella.

”Langaton tietoturvallinen laajakaista on välttämätön perusedellytys nykyisten ja erityisesti uusien johtamisjärjestelmien käytölle ja käyttöönotolle – ja siis tehokkaalle johtamiselle kentällä. Emme enää voi toimia vain virven dataominaisuuksien varassa, vaan tarvitsemme varmennettua laajakaistaista mobiilia tiedonsiirtoa.”

Kari Junttila Pelastusopisto

Kari Junttilalla on 40 vuoden kokemus radioverkoista. ”Testaamme asiakkaidemme kanssa teknisiä laitteita ja ratkaisuja. Tuomme myös AMK-opiskelijoita mukaan, heille palvelujen digitalisaatio on itsestään selvää – ja hehän järjestelmiä tulevaisuudessa käyttävät.”

 

Modernin LTE-verkon datasiirtonopeus on noin tuhatkertainen virven datanopeuteen verrattuna. Virveä käytetään puheen ja lyhytsanomien välitykseen langatonta laajakaistaa hyödyntävien palveluiden rinnalla vielä pitkälle ensi vuosikymmenelle.

”Kaupallisten verkkojen nopeus ja luotettavuus ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina. Niihin tukeutuvalla monikanavareitittimellä verkkopalvelujen luotettavuutta voidaan parantaa entisestään. Yleisimpien kaupallisten verkkojen riskinä on silti edelleen niiden tukkeutuminen kriisitilanteissa”, Junttila pohtii.

”Perinteiset kaupalliset operaattorit Sonera, Elisa ja DNA toimivat lisäksi kaikki samoissa mastoissa, samoilla taajuusalueilla ja käyttävät suurin piirtein samanlaisia teknologioita, joten monikanavareititin ei toimi optimaalisesti käytettäessä esimerkiksi kahta näistä operaattoreista.”

Toki tälläkin tavalla saavutetaan luotettavampi datayhteys kuin yhtä operaattoria käytettäessä, Junttila muistuttaa. Ja sen yhdenkin on riitettävä, jos muuta vaihtoehtoa ei ole.

Kriittisten toimijoiden työkalu

Erillisverkkojen LIP-palveluun Soneran rinnalle valittu Ukkoverkkojen LTE450 ei tukkeudu niin helposti, sillä sen liittymiä ei käytetä kuluttajien kannettavissa laitteissa. Toimintamalli, jossa toinen mobiilioperaattori on eri taajuusalueella ja sen käyttämän verkon topologia poikkeaa täysin muista kaupallisista operaattoreista, lisää muutenkin luotettavuutta.

”Paras toimintavarmuus nykyteknologialla saavutetaan tällä ratkaisulla. Käyttäjän kannalta on myös erittäin tärkeää, että koko palvelun saa yhdeltä luukulta”, Junttila sanoo.

”Tulevaisuudessa LIP-palvelu pitäisi olla kaikilla turvallisuusviranomaisilla ja yhteiskunnan kriittisten palveluiden tuottajilla, sillä ongelmatilanteissa on aina helpoin toimia yhden kumppanin kanssa. Sote-uudistus ohjaa toivottavasti toimijat käyttämään yhtä keskitettyä palvelua.”

Pelastusopisto tutkii ja verkostoituu

Pelastusopistolla on lakiin perustuva mandaatti koordinoida pelastustoimen tarvitsemaa tutkimusta. Vuoden 2016 alun organisaatiouudistuksessa T&K-yksikkö muutti nimensä TKI-palveluiksi osoitukseksi kokeilu- ja innovaatiotoiminnan vahvistumisesta.

Vahvasti verkostoitunut yksikkö tekee tieteellisiä tutkimuksia, tilattuja selvityksiä, testejä ja polttokokeita. Hankkeisiin osallistutaan omalla työpanoksella, asiantuntijan roolissa sekä ohjaus- ja johtoryhmissä.

Uusimmat Artikkelit

Kiinnostuitko palvelusta?
asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
Asiakaspalvelu // 0800 182 555