Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Tietosuojaseloste ja tietoa evästeistä

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Erve Uutiset -verkkomedia

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Erillisverkot Oy
Tekniikantie 4 B
PL 357
02151 Espoo
puh. 0294 440 500

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Suomen Erillisverkot Oy, Viestintä ja markkinointi
Mari Suokari-Pärssinen
etunimi.sukunimi-sukunimi@erillisverkot.fi
puh. 0294 440 500

3. Rekisterin nimi

Erillisverkkojen sidosryhmäviestintärekisteri, yhteistyö-/viestintärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Suomen Erillisverkot Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakas/yhteistyöyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä.

Yhteystietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa. Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi ja yhteystiedot
  • Henkilön edustama yritys/yhteisö
  • Yhteysloki
  • Postituslistat, (esimerkiksi uutiskirjeet).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Yritykseltä ja henkilöltä itseltään
  • Muista asianmukaisista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

NPS-kyselyt

Teemme verkkomediassamme/verkkosivustoillamme NPS-kyselyjä, joihin vastaamisesta järjestelmään kertyy IP-osoitetieto. Emme käytä tietoa markkinointitarkoituksiin tai kerää järjestelmän avulla henkilötietoja.

Tietoa evästeistä

Suomen Erillisverkot Oy käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Sivustolla vierailemalla kävijä hyväksyy evästeiden käytön.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Suomen Erillisverkot Oy:n tarjoamia verkkopalveluja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Hyödynnämme Google Analytics ja Akamai Media Analytics Solutionsia live- ja tallenne-webcast-toteutusten yhteydessä mm. katsojalukujen ja niiden vaihteluiden sekä lähetysten laadun seurantaan mm. lähetyksen aikana.  Lue lisää Akamai Media Analytics Solutionsin tietojen käsittelystä: https://www.akamai.com/uk/en/products/media-delivery/media-analytics.jsp

Evästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.