alkuun

Timo Lehtimäki: Digitaalinen itsenäisyys täytyy turvata

”Bitit eivät tunne rajoja eivätkä tarvitse passia. Tiedolla vaikuttaminen on yhä taitavampaa ja globaalimpaa. Jotta säilyttäisimme digitaalisen itsenäisyyden, meidän pitää tehdä kaikki, mitä suinkin voimme: tämä vaatii turvallisuustoimijoiden hyvää yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti”, sanoo Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.
kokonaisturvallisuus turvallisuustoimijoiden yhteistyö turvallisuustrendit 2020-luvulla

”Loppuvuodesta 2019 vietettiin talvisodan alkamisen 80-vuotismuistopäivää. Muistelemme sitä Suomessa, jossa nyt eletään rauhan ja hyvinvoinnin aikaa. Silti globaalit uhat mietityttävät meitäkin: emme elä erillisessä saarekkeessa”, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki muistuttaa.

Monenlaista hybridivaikuttamista tapahtuu koko ajan, ja se on iso osa maailmanpolitiikkaa niin suurvaltojen kuin pienempien toimijoidenkin kesken. Tiedon valta on suurempi kuin koskaan. Digitaalisen itsenäisyyden turvaaminen edellyttää muun muassa kyberturvallisuudesta huolehtimista, tiedon valvontaa ja jatkuvaa yhteistyötä.

”Data on uusi öljy, eivätkä sitä pitele mitkään rajat. Tiedon oikeellisuuden varmistaminen on entistä vaativampi tehtävä. Meidän on tärkeä pohtia, onko meillä riittävästi valvonta- ja varautumiskykyä tässä tilanteessa”, Lehtimäki sanoo.

Yhteistyö on välttämätöntä

Lehtimäki korostaa turbulentissa maailmassa hyvän yhteistyön merkitystä varautumisessa.

”Yhteistyö on monestakin näkökulmasta paras mahdollinen skenaario sille, että pärjäämme. Suomen tavoite on olla johtava kyberosaamisen maa, mutta emme pärjää siinä yksin ja omilla resursseillamme. Maan omien rajojen sisällä teemme jo nyt hyvää yhteistyötä viranomaisten ja elinkeinoelämän kesken. Public-Private-Partnership-malli on tulevaisuutta”, Lehtimäki sanoo.

Mies valvomossa seuraa useita näyttöjä.
Timo Lehtimäki painottaa, että turvallisuustoimijoiden tulee tehdä yhä tiiviimmin yhteistyötä yli valtakunnan rajojen.

Samaan aikaan yhteistyö yli valtakunnan rajojen on välttämättömyys. Enemmän kuin uhkia Lehtimäki korostaakin kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia: protektionismin aika on ohi.

”Vaikka digiturvallisuutta pitää valvoa, kannattaa ajatella vähän kuin terveydenhuollossa: rokotuksilla voidaan varautua tunnettuihin uhkiin. Ja kun uusia epidemioita ilmenee, hallitaan riskejä ja kehitetään uusia lääkkeitä. Täydellistä maailmaa ei ole, mutta yhdistämällä voimamme taklaamme kriisit.”

Kohti uutta vuosikymmentä

Uuden vuosikymmenen alkaessa turvallisuusviestinnässä eletään kiinnostavaa aikaa: päättynyt vuosi oli Erillisverkkojen toiminnan kannalta menestyksellinen, ja alkavaa vuotta leimaa iso hanke, kun viranomaisverkko Virve 2.0:n rakentaminen ottaa harppauksia eteenpäin.

Nykyisinkin laajasti käytössä olevaa viranomaisverkkoa kehitetään laajakaistaiseksi ja teknologialtaan joustavaksi. Uudessa mallissa kumppanuuksilla on aiempaa isompi rooli, ja muun muassa Virve 2.0:n radioverkko-operaattoriksi valitaan lähiaikoina kaupallinen toimija.

”Kehitämme koko ajan uusia palveluita ja tuotteita turvallisuustoimijoiden käyttöön. Maailman muuttuessa syntyy myös aivan uusia tarpeita, joita vielä ei osata edes kuvitella. Tulevaisuuden tekeminen on yhä enemmän myös kansainvälistä, sillä digitaalisessa todellisuudessa muu maailma on vain millisekuntien päässä meistä.”

Digitaalinen itsenäisyys 2020-luvulla: mitä se tarkoittaa?

  1. On tunnistettava, mikä tieto on kriittistä ja mikä halutaan kaikissa olosuhteissa pitää omissa käsissä.
  2. Kyberturvallisuudesta huolehditaan kaikilla tasoilla: kriittiseen infrastruktuuriin ja yhteiskunnan toimivuuteen kohdistuvien hyökkäysten torjunta on korostuneen tärkeää.
  3. Tiedon saatavuuden ja oikeellisuuden varmistaminen on yhä tärkeämpää.
  4. Viranomaisten ja yritysten yhteistyö turvallisuusasioissa on ensiarvoisen tärkeää. Turvallisuustoimijat tekevät yhteistyötä myös maan rajojen yli.

Lue lisää:

Tomi Lounema: Yhteishenki on tärkeä osa huoltovarmuutta

Mika Susi: Osaajapula uhkaa kyberturvallisuusalaa

Teija Tiilikainen: Hybridivaikuttaminen on kylmäävän laajaa

Kimmo Kohvakka: Turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan uusia valmiuksia