Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Vieraskynä // 28.11.2017

Turvallisuusverkon on vastattava muuttuneeseen maailmaan

Toimintaympäristön muuttuessa myös turvallisuusverkkoa on kehitettävä. Nyt käynnissä oleva strategiatyö on oikea vaihe vetää uusia suuntaviivoja. Turvallisuusverkon perustehtävä ei muutu, mutta valmiuden, mobiliteetin ja kyberturvallisuuden asettamat uudet vaatimukset on täytettävä tinkimättä, kirjoittaa prikaatikenraali Mikko Heiskanen.

2020-luvulla Tuve on ajasta ja paikasta riippumaton verkkojen verkosto.

Turvallisuusverkko (Tuve) turvaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten yhteistyötä ja viestintää kaikissa tilanteissa. Puolustusvoimat on verkon suurin asiakas, ja puolustusvoimien koko toiminta rakentuu Tuven päälle. Johtaminen ja tehokas toiminta edellyttävät toimivaa viestintää.

Maailma on muuttunut nopeasti, ja muutoksien myötä Tuveen kohdistuvat vaatimukset ovat erilaiset kuin aiemmin. Puolustusvoimille tilanne näkyy uhkakuvien muuttumisena ja uudelle tasolle nousseina valmiusvaatimuksina.

Vuoden 2017 aikana laaditaan turvallisuusverkkotoiminnan kehittämisohjelma, jossa linjataan turvallisuusverkon jatkuvan kehittämisen periaatteet. Strategian laatiminen on tärkeää, koska tulevaisuuteen tähtäävää strategiatyötä ei ole tehty kokonaisvaltaisesti sitten Tuve-hankkeen asettamisen.

Puolustusvoimien näkökulmasta uudessa tilanteessa korostuu kolme teemaa: keinoälyyn pohjautuva robotiikka, palvelujen mobiliteetti ja kyberturvallisuus. Robotiikan ja keinoälyn läpilyönti on suuri yhteiskunnallinen murros.

Puolustusvoimille robotiikka tarjoaa ennen kaikkea mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen ja ihmistyövoiman uudelleen kohdentamiseen. Jatkossa koneet keskustelevat keskenään Tuven välityksellä ja palvelut siirtyvät Tuven verkkopilveen. Muutos edellyttää turvallisia, toimivia yhteyksiä.

Elämme kyberuhan uutta normaalia, ja kyberuhkiin varautuminen on saatava uudelle, tämän päivän vaatimuksiin vastaavalle tasolle. Tuve on erinomainen vastaus nykyaikaiseen hybridiuhkakuvaan, jossa tilanne on epäselvä eivätkä puolustusvoimat välttämättä ole ensisijainen toimija kriisin alussa. Tyypillisissä uudenlaisissa uhkatilanteissa poliisi tai rajavartiolaitos voi olla aluksi päätoimija ja puolustusvoimat avustavassa roolissa, ja roolit voivat vaihtua tilanteen edetessä.

On erinomainen lähtökohta, että puolustusvoimat on samassa ympäristössä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

Mikko Heiskanen

Mobiliteetin tarve liittyy tiiviisti robotiikkaan ja kyberturvallisuuteen. Ihmisten työnkuvat muuttuvat yleisesti ottaen liikkuvammiksi, ja erilaisten autonomisten valvontaan ja muihin tehtäviin keskittyvien järjestelmien tarvitsemat tiedot siirretään langattomilla yhteyksillä. Tuven mobiilit liityntämahdollisuudet ovat tärkeä osa uutta varautumistasoa. Tällä hetkellä mobiliteetti ei ole osa turvallisuusverkkotoimintaa.

Jos ja kun Tuven kehittämistyössä onnistutaan, lähivuosina meillä on käytössämme verkko, joka on vähintään yhtä turvallinen kuin nykyinen verkko ja joka on ehkä teknologisesti nykyistä verkkoa yksinkertaisempi. 2020-luvun turvallisuusverkko mahdollistaa verkon palvelujen käyttämisen liikkeellä oltaessa eli Tuve on ajasta ja paikasta riippumaton verkkojen verkosto.

Tiivistettynä Tuve tarjoaa oikean tiedon oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Turvallisuusverkko mahdollistaa satavuotiaassa Suomessa ja tulevaisuudessa sen, että suomalaiset voivat nukkua rauhassa.

Prikaatikenraali Mikko Heiskanen on puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö.

Uusimmat Artikkelit