Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Yhteiskunta // 21.4.2017

Valtio-omistajalle vastuullisuus on erottamaton osa bisnestä

Erillisverkot julkaisi vuoden 2016 yritysvastuuraporttinsa. Valtio-omistaja vaatii erityistehtäväyhtiöiltään vastuullisuutta, joka ei ole vain sanahelinää, vaan erottamaton osa liiketoimintaa.

Erillisverkkojen vastuullisuutta on varautua erilaisiin häiriöihin ja taata muun muassa pelastustoimen ja poliisin toimintaa.

Sähkön, tietoliikenteen ja viestintätekniikan käyttö ja merkitys lisääntyvät. Sähkö lämmittää, valaisee ja liikuttaa meitä; bitit helpottavat elämäämme aina pankkikorttiostoksista elintensiirtoon. ICT tekee elämästämme sujuvampaa.

ICT helpottaa elämäämme, mutta ei tee siitä haavoittumatonta. Häiriöt konesaleissa, palvelunestohyökkäykset, urkinnat, hakkeroinnit ja ihan ”perus”rajuilmatkin haastavat yhteiskunnan toimivuuden. Erillisverkkojen vastuullisuutta on varautua näihin häiriöihin ja taata muun muassa eri turvallisuusviranomaisten toimintaa.

"Vastuullisuuttamme on, että me valtion erityistehtäväyhtiönä hoidamme meille asetetut tehtävät laadukkaasti: konesalimme, tietoliikenne- ja tilannekuvapalvelumme eivät pienestä hätkähdä. Eikä pelkkä tavanomainen laatu riitä, vaan Erillisverkkojen on toimittava silloin kuin monen muun toiminta lamaantuu. Sanapari 'kaikissa olosuhteissa' kuvastaa hyvin vastuullisuuttamme", Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki summaa.

Lehtimäen mukaan vastuullisuutta on myös valjastaa uusi teknologia palvelemaan turvallisuuskriittisiä toimijoita. Palvelujen kehittäminen on vastuullisuuden ydintä.

Valtio-omistajan odotukset

Erillisverkkojen omistajaohjauksesta vastaavan valtioneuvoston kanslian mukaan vain osaksi liiketoimintaa, strategiaa ja yrityskulttuuria integroitu yritysvastuu luo arvoa kaikille yrityksen sidosryhmille.

Erillisverkot_pelastajan_poliisin_paahine

"Valtio-omistajan odotukset kohdistuvat yritysvastuun integroimiseen osaksi liiketoimintaa. Yritysvastuun tulee olla yrityksen hallituksen agendalla, osana kaikkia ydinprosesseja ja riskienhallintaa", valtioneuvoston kanslian johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari kertoo.

Keväällä 2016 julkaistussa valtion omistajapolitiikkaa koskevassa periaatepäätöksessä linjattiin, että yritysvastuun tulisi olla jokaisen valtio-omisteisen yhtiön perusarvo.

"Yritysvastuun tavoitteellista johtamista odotetaan yhä voimakkaammin. Tästä konkreettisena esimerkkinä on vaatimus raportoida yhtiökokouksissa mitattavien yritysvastuutavoitteiden saavuttamisesta, tehdyistä toimenpiteistä sekä seuraavien vuosien tavoitteista. Valtio-omistaja edellyttää myös, että verojalanjäljestä raportoidaan maakohtaisesti. Myös ihmisoikeudet on huomioitava yritysten omassa toiminnassa sekä alihankintaketjuissa", Mustakari jatkaa.

Erillisverkoissa yritysvastuu on määritelty jo vastuullisuuden olennaisuusarviossa osaksi liiketoimintaa. Työtä yritysvastuutavoitteiden selkiyttämiseksi tehdään kuitenkin vuosittain.

"Vuoden 2017 osalta meillä on jo olemassa uudet, tarkemmat yritysvastuun tavoitteet. Näissä tavoitteissa on huomioitu jokainen palvelualueemme unohtamatta henkilöstöä, taloudellista vastuuta ja ympäristövastuuta", Lehtimäki sanoo.

Strateginen yritysvastuu keskiössä

Valtio-omistajan odotukset ovat kehittyneet siis pelkästä raportointivaatimuksesta strategisemman yritysvastuun vaatimuksiin.

"Tämä heijastelee yhteiskunnan kehitystä ja sidosryhmien odotusten kehitystä. Edelläkävijäyritykset panostavat yhä enemmän vastuullisuuteen ja ovat onnistuneet integroimaan vastuullisuuden osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa. Kestävää kilpailuetua voi luoda vain vastuullinen yritys, siksi yritysvastuun edistäminen on tärkeä osa aktiivisen omistajan keinovalikoimaa omistaja-arvon kasvattamisessa", Mustakari sanoo.

Kestävää kilpailuetua voi luoda vain vastuullinen yritys.

Valtioneuvoston kanslia korostaa, että eri valtio-omisteisten yhtiöiden yritysvastuuraportin arviointi on vain osa yritysvastuun analysoinnista.

"Yritysvastuun rooli on kasvanut selkeästi valtio-omisteisissa yhtiöissä ja sen johtamisen ja hallinnan taso on vuosi vuodelta parantunut. Erityisesti yritysvastuun tavoitteellinen johtaminen on ollut fokuksessa ja tähän pureutui myös periaatepäätöksen vaatimus yritysvastuutavoitteiden asettamisesta ja systemaattisesta seuraamisesta, joten tähän näkökulmaan odotamme kehitystä vielä lähivuosina", Mustakari kiteyttää.

Voit lukea Erillisverkkojen Yritysvastuuraportin 2016 kokonaisuudessaan tästä

Uusimmat Artikkelit